1. Kraljevima 5

6. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 5”.

1 I posla tirski kralj Hiram sluge svoje k Salomonu, jer bijaše čuo da su njega pomazali za kralja namjesto oca njegova. Hiram je naime vazda bio prijatelj Davidov.
2 Tada Salomon poruči Hiramu govoreći:
3 »Ti znaš da moj otac David nije mogao sagraditi dom imenu Gospoda, Boga svojega, zbog ratova kojima su ga neprijatelji okruživali, sve dok ih Gospod nije položio pod stopala nogu njegovih.
4 Ali sada mi je Gospod, Bog moj, dao počinka odasvud; nema protivnika ni zlih udesa.
5 Zato ja, evo, rekoh da ću sagraditi dom imenu Gospoda, Boga svojega, kao što je Gospod kazao mojemu ocu Davidu govoreći: ‘Sin tvoj, koga ću namjesto tebe postaviti na prijestolje tvoje, on će sagraditi dom imenu mojemu.’
6 Zato sad zapovjedi da mi nasijeku cedrovine s Libanona; a moje će sluge biti s tvojim slugama i dat ću ti plaću za tvoje sluge prema svemu kako ti budeš rekao. Jer ti znaš da u nas nema ljudi koji umiju sjeći drva kao Sidonci.«
7 I dogodi se, kad je Hiram čuo Salomonove riječi, da se veoma obradova i reče: »Blagoslovljen danas bio Gospod koji je Davidu dao mudra sina nad ovim velikim pukom.«
8 I poruči Hiram Salomonu govoreći: »Čuo sam što si mi poručio. Ja ću u svemu ispuniti tvoju želju glede cedrova drveta i jelova drveta.
9 Moje će ih sluge dopremiti s Libanona na more, a ja ću ih složiti u splavi i pustiti ih morem do mjesta koje ćeš mi naznačiti; ondje ću ih, zatim, razložiti pa ih ti nosi. Ti ćeš pak ispuniti moju želju dajući hranu mojemu domu.«
10 Tako je Hiram davao Salomonu cedrova drveta i jelova drveta koliko god je želio,
11 a Salomon je davao Hiramu dvadeset tisuća mjerova pšenice kao hranu za njegov dom i dvadeset mjerova stučena ulja. Toliko je Salomon davao Hiramu godinu za godinom.
12 A Gospod je Salomonu dao mudrosti, kako mu je i obrekao. I između Hirama i Salomona bijaše mir te njih dvojica sklopiše savez.
13 Tada kralj Salomon nametnu tlaku ljudima iz svega Izraela; i bijaše pod tlakom trideset tisuća ljudi.
14 I slao ih je naizmjence na Libanon, po deset tisuća ljudi svakoga mjeseca; mjesec dana bili su na Libanonu, a dva mjeseca kod kuće. A nad ljudima pod tlakom bio je Adoniram.
15 I imao je Salomon sedamdeset tisuća nosača tereta i osamdeset tisuća kamenorezaca u gori,
16 povrh glavarâ Salomonovih nadstojnika koji bijahu nad poslom, njih tri tisuće i tri stotine; oni su upravljali pukom koji je obavljao posao.
17 A kralj bijaše zapovjedio da lome veliko kamenje, skupocjeno kamenje, da bi temelje Doma gradili od klesana kamenja.
18 I Salomonovi graditelji i Hiramovi graditelji i Gebalci tesali su i pripravljali drva i kamenje za gradnju Doma.