1. Kraljevima 7

8. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 7”.

1 A svoj dvor Salomon je gradio trinaest godina; tada je dovršio sav svoj dvor.
2 Sagradio je i Kuću libanonske šume; duljina joj bijaše stotinu lakata i širina joj bijaše pedeset lakata i visina joj bijaše trideset lakata, na četiri reda cedrovih stupova, s cedrovim gredama na stupovima.
3 I bijaše pokrivena cedrovinom odozgo po gredama koje ležahu na četrdeset i pet stupova, po petnaest u redu.
4 Bila su i tri reda prozora, okno nasuprot okna u tri reda.
5 I sva vrata i dovratnici bili su četverokutnih okvira, a okno je stajalo nasuprot okna u tri reda.
6 Načinio je i trijem od stupova: duljina mu bijaše pedeset lakata, a širina mu bijaše trideset lakata; i trijem bijaše ispred njih, a stupovi i nadstrešnica ispred njih.
7 Potom načini prijestolni trijem, gdje je sudio, sudački trijem; on pak bijaše pokriven cedrovinom od poda do stropa.
8 A njegova kuća, gdje je on prebivao, imala je drugo predvorje unutar trijema i bila je iste izradbe. Salomon napravi kuću i faraonovoj kćeri, koju bijaše uzeo za ženu, nalik na onaj trijem.
9 Sve je to bilo od skupocjenoga kamena — sječena po mjeri, rezana pilom — iznutra i izvana, od temelja pa do sljemena, a vani do velikog predvorja.
10 I temelji bijahu od skupocjenih kamenova, velikih kamenova, kamenova od deset lakata i kamenova od osam lakata,
11 a i odozgo bijahu skupocjeni kamenovi, sječeni po mjeri, i cedrovina.
12 A veliko predvorje imaše uokolo tri reda klesanoga kamena i red cedrovih greda. Takvo bijaše i unutrašnje predvorje Doma Gospodnjega i trijem Doma.
13 I posla kralj Salomon pa dovede Hirama iz Tira.
14 On bijaše sin žene udovice iz plemena Naftalijeva, a otac mu bijaše čovjek iz Tira, kovač mjedi. I bijaše on pun mudrosti i razboritosti i umijeća za obavljanje svakojakih poslova s mjedi. I dođe on kralju Salomonu i izradi mu sav posao.
15 I salio je dva stupa od mjedi; svaki je stup bio visine osamnaest lakata, a trebalo je uže od dvanaest lakata da obujmi svaki od ta dva stupa.
16 Načini i dvije glavice, salivene od mjedi, da se stave na vrhove stupova; pet lakata bila je visina jedne glavice i pet lakata bila je visina druge glavice.
17 Izradi rešetkastu mrežu s lančastim nitima za glavice koje bijahu na vrhu stupova: sedam za jednu glavicu i sedam za drugu glavicu.
18 Načini dakle stupove i dva reda mogranja na jednoj mreži sve uokolo, da pokrivaju glavice koje bijahu na vrhu; tako načini i na drugoj glavici.
19 A glavice koje su bile na vrhu stupova u trijemu imale su oblik ljiljana, od četiri lakta.
20 A glavice na tima dvama stupovima i odozgo su imale mogranje, kod izbočine što je bila do mreže; i bijaše dvije stotine mogranja u redovima oko obje glavice.
21 I podiže stupove u trijemu svetišta; tako podiže desni stup i nadjenu mu ime Jakin, zatim podiže lijevi stup i nadjenu mu ime Boaz.
22 A na vrhu stupova bijahu izradbe ljiljana. Tako je posao sa stupovima bio dovršen.
23 Potom načini saliveno more, deset lakata od ruba do ruba, okruglo sve uokolo. I visina mu bijaše pet lakata, a uzicom je trebalo trideset lakata da bi ga se obujmilo unaokolo.
24 A pod njegovim rubom sve uokolo bijahu pupoljci koji su ga optakali, po deset na lakat, okružujući more sve uokolo; pupoljci su, kad su ih salili, bili saliveni u dva reda.
25 Stajalo je na dvanaest volova: tri su gledala na sjever i tri su gledala na zapad i tri su gledala na jug i tri su gledala na istok; a more je bilo ponad njih i svi su svojim stražnjim dijelom bili okrenuti unutra.
26 I debljina mu bijaše podlanicu, a rub mu bijaše izrađen kao rub čaše, kao cvijet ljiljana. Moglo je držati dvije tisuće bata.
27 Načini i deset podnožja od mjedi: duljina jednog podnožja bila je četiri lakta i širina mu je bila četiri lakta, a visina mu je bila tri lakta.
28 A ovo je bio oblik podnožjâ: imala su oplate, i te oplate bile su među okvirima.
29 I na oplatama koje su bile među okvirima bijahu lavovi, volovi i kerubi; na okvirima pak odozgo bijaše postolje, a ispod lavova i volova bijahu vijenci, kovane izradbe.
30 I svako je podnožje imalo četiri mjedena kotača i osovine od mjedi; i njihove su četiri noge imale držače. Ispod umivaonika, pokraj svakog vijenca, bili su držači saliveni od mjedi.
31 A njegov otvor unutar glavice na vrhu bijaše lakat; i taj otvor bijaše okrugao, u obliku postolja, lakat i pol. A i na njegovu otvoru bijahu rezbarije, ali mu oplate bijahu četvrtaste, ne okrugle.
32 I ispod oplata bila su četiri kotača, a osovine kotača bile su spojene s podnožjem. I visina svakog kotača bila je lakat i pol.
33 A izradba kotačâ bila je kao izradba kolskih kotača; njihove osovine i njihovi naplatci i njihove paočanice i njihove glavčine, sve bijaše liveno.
34 I bila su četiri držača na četiri ugla svakoga podnožja; držači su bili dio svojega podnožja.
35 A pri vrhu podnožja bio je krug sve uokolo, visine pol lakta; a navrh podnožja njegovi potpornji i njegove oplate bili su od istoga komada.
36 I po oplošjima njegovih potporanja i po njegovim oplatama urezao je kerube, lavove i palme, u skladu s praznim mjestom na svakome, i vijence sve uokolo.
37 Načinio je takvih deset podnožja; sva ona bijahu jednako salivena, istih mjerai istog oblika.
38 Zatim načini deset umivaonika od mjedi; svaki je umivaonik mogao držati četrdeset bata i svaki je umivaonik bio od četiri lakta. Na svako od deset podnožja bio je po jedan umivaonik.
39 I postavi pet podnožja na desnoj strani Doma, a pet na lijevoj strani Doma; a more postavi na desnu stranu Doma, istočno, prema jugu.
40 I načini Hiram umivaonike i lopatice i kotliće. Hiram dakle dovrši obavljanje svega posla što ga je radio kralju Salomonu za Dom Gospodnji:
41 dva stupa te dvije glavice u obliku posude što su bile navrh tih dvaju stupova; zatim dvije mreže, da pokriju te dvije glavice u obliku posuda što su bile navrh stupova;
42 onda četiri stotine mogranja za te dvije mreže (po dva reda mogranja za svaku mrežu, da pokriju one dvije glavice u obliku posude što su navrh stupova);
43 potom deset podnožja i deset umivaonika na podnožjima;
44 pa jedno more i dvanaest volova pod morem;
45 te lonce i lopatice i kotliće. I svi ti predmeti što ih je Hiram načinio kralju Salomonu za Dom Gospodnji bili su od ulaštene mjedi.
46 Kralj ih je izlio u glinovitoj zemlji, u jordanskoj ravnici, između Sukota i Caretana.
47 I Salomon ostavi sve te predmete neizvaganima, bijaše ih neizmjerno mnogo; težina mjedi nije se mogla utvrditi.
48 I načini Salomon sve predmete koji su bili u Domu Gospodnjemu: zlatni žrtvenik i zlatni stol, na kojemu je bio prineseni kruh;
49 zatim svijećnjake, pet zdesna i pet slijeva, ispred Svetinje, od čistoga zlata; pa cvjetove i svjetiljke i usekače od zlata;
50 onda zdjele i noževe i kotliće i žlice i kadionice od čistoga zlata, te zlatne šarke, i za vrata unutrašnjega Doma — Svetinje nad svetinjama — i za vrata Doma, to jest svetišta.
51 Tako je bio dovršen sav posao što ga je kralj Salomon obavio za Dom Gospodnji. Salomon unese i svete stvari svojega oca Davida — srebro i zlato i posuđe — i stavi ih u riznicu Doma Gospodnjega.