1. Ljetopisa 10

28. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 10”.

 

1 A Filistejci zavojštiše protiv Izraela; i ljudi iz Izraela pobjegoše ispred Filistejaca te padahu po­bijeni po gori Gilboi. 2 Tada Filistejci pođoše za Šaulom i njegovim sinovima; i pogubiše Filistejci Jonatana i Abinadaba i Malki-Šuu, sinove Šaulove. 3 Pa kad boj posta žestok oko Šaula, pronađoše ga strijelci, i on pade ranjen od strijelaca. 4 Tada Šaul reče svojemu štitonoši: »Izvuci svoj mač i probodi me njime, da ne dođu ovi neobrezanici i stanu me zlostavljati.« Ali njegov štitonoša ne htjede jer se silno prestrašio. Stoga Šaul uze mač i baci se na nj. 5 Pa kad njegov štitonoša vidje da je Šaul mrtav, baci se i on na svoj mač i umrije. 6 Tako pogiboše Šaul i njegova tri sina; i pogibe zajedno sav njegov dom. 7 A kad svi ljudi iz Izraela koji bijahu u dolini vidješe da su ovi pobjegli i da su poginuli Šaul i njegovi sinovi, napustiše svoje gradove i pobjegoše. Tada dođoše Filistejci i nastaniše se u njima. 8 I dogodi se sutradan, kad Filistejci dođoše svući pobijene, da nađoše Šaula i njegove sinove koji padoše na gori Gilboi. 9 I oni ga svukoše te poniješe njegovu glavu i njegovo oružje i poslaše glasnike po zemlji filistejskoj, sve uokolo, da donesu vijest njihovim kumirima i puku. 10 Potom su njegovo oružje stavili u dom svojih bogova, a njegovu glavu pribili u domu Dagonovu. 11 Tada sav Jabeš-Gilead doču sve što su Filistejci učinili Šaulu, 12 pa ustadoše svi junaci i uzeše tijelo Šaulovo i tjelesa njegovih sinova i donije­še ih u Jabeš. I sahraniše kosti njihove pod hrastom u Jabešu; potom su postili sedam dana. 13 Tako pogibe Šaul zbog svojega nevjerstva kojim se iznevjerio Gospodu — zbog riječi Gospodnje koju nije držao, kao i zato što je tražio vodstvo od zazivača duhova, 14 a nije pitao Gospoda. Zato ga je pogubio i prenio kraljevstvo na Davida, sina Jišajeva.