1. Ljetopisa 13

31. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 13”.

 

1 I David se posavjetova s tisućnicima i stotnicima, sa sva- kim predvodnikom. 2 I reče David svemu zboru Izraelovu: »Ako vam je pravo i ako je to od Go-spoda, Boga našega, pošaljimo naširoko poziv našoj braći koja su ostala po svoj zemlji Izraelovoj, a uz njih i svećenicima i levitima koji žive u gradovima i njihovim podgrađima, da se skupe k nama, 3 pa prenesimo k sebi Kovčeg Boga našega, jer ga nismo tražili za Šaulovih dana.« 4 Nato sav zbor reče da će tako učiniti, jer je to bilo pravo u očima svega puka. 5 Tako je David sabrao sav Izrael, od Šihora Egipatskoga pa do ulaza u Hamat, da donesu Kovčeg Božji iz Kirjat-Jearima. 6 I David uzađe sa svim Izraelom u Baalu, to jest u Kirjat-Jearim, što je u Judi, da odande donese Kovčeg Boga Gospoda koji stoluje nad kerubima, čije ime bijaše zazvano. 7 I povezoše Kovčeg Božji na novim kolima iz kuće Abinadabove. A Uza i Ahjo upravljali su kolima. 8 A David i sav Izrael slavili su pred Bogom iz sve snage, i pjesmama i harfama i citarama i bubnjevima i cimbalima i trubama. 9 No kad dođoše do Kidonova gumna, Uza pruži ruku svoju da pridrži Kovčeg, jer su volovi posrnuli. 10 Ali Gospod gnjevom planu na Uzu i udari ga, jer je pružio ruku svoju prema Kovčegu, te on umrije ondje pred Bogom. 11 I David se rastuži što se Gospod tako oborio na Uzu. Zato se ono mjesto zove Peres-Uza sve do dana današnjega. 12 I toga se dana David uplaši Boga govoreći: »Kako ću donijeti k sebi Kovčeg Božji?« 13 Stoga David ne htjede Kovčeg Božji premjestiti k sebi, u Davidov grad, nego ga skloni u kuću Obed-Edoma Gitijca. 14 Tako Kovčeg Božji ostade tri mjeseca kod Obed-Edomove obitelji, u njegovoj kući. I Gospod blagoslovi Obed-Edomov dom i sve što je imao.