1. Ljetopisa 18

5. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 18”.

 

1 I dogodi se poslije toga da David potuče Filistejce i pokori ih, te preote Gat i njegova naselja iz filistejskih ruku. 2Potuče i Moapce, i Moapci postadoše Davidove sluge te mu donošahu danak. 3 Tukao je David i Hadadezera, kralja Cobe, sve do Hamata, kad je on išao uspostaviti svoju vlast uz rijeku Eufrat. 4 I David zarobi od njega tisuću bojnih kola i sedam tisuća konjanika i dvadeset tisuća pješaka. I David ispresijeca tetive svih kolskih konja; ipak ostavi od njih za stotinu kola. 5 A kad Sirijci iz Damaska dođoše pomoći Hadadezeru, kralju Cobe, David pobi među Sirijcima dvadeset i dvije tisuće ljudi. 6 Tada David postavi namjesnike među Sirijcima iz Damaska i Sirijci postadoše Davidove sluge te mu donošahu danak. Tako je Gospod pomagao Davidu kuda god je išao. 7 I David uze zlatne oklope koji bijahu na Hadadezerovim slugama i donese ih u Jeruzalem. 8 I iz Tibhata i Kuna, Hadadezerovih gradova, David odnese veoma mnogo mjedi od koje je Salomon načinio mjedeno more i stupove i mjedeno posuđe. 9 Tada Tou, kralj hamatski, doču da je David potukao svu vojsku Hadadezera, kralja Cobe; 10stoga posla svojega sina Hadorama kralju Davidu da ga pozdravi i da ga blagoslovi što je ratovao protiv Hadadezera i potukao ga (jer je Tou bio u ratu s Hadadezerom). I donese mu Hadoram svakojakih zlatnih i srebrnih i mjedenih predmeta. 11 I njih kralj David posveti Gospodu, zajedno sa srebrom i zlatom što ga bijaše donio iz svih naroda: iz Edoma, i iz Moaba, i od sinova Amonovih, i od Filistejaca, i od Amaleka. 12 A Abišaj, sin Cerujin, pobi osamnaest tisuća Edomaca u Slanoj dolini. 13 I postavi namjesnike u Edomu te su svi Edomci postali sluge Davidove. I Gospod je pomagao Davidu kuda god je išao. 14 Tako je David kraljevao nad svim Izraelom i činio pravicu i pravdu svemu puku svojemu. 15 I Joab, sin Cerujin, bijaše nad vojskom, a Jošafat, sin Ahiludov, bijaše ljetopisac; 16 Cadok, sin Ahitubov, i Abimelek, sin Ebjatarov, bijahu pak svećenici, a Šavša je bio pisar; 17 i Benaja, sin Jojadin, bijaše nad Kerećanima i Pelećanima, a sinovi Davidovi bijahu prvi do kralja.