1. Ljetopisa 19

6. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 19”.

 

1 I dogodi se poslije toga da ­umrije Nahaš, kralj sinova Amonovih, a sin njegov zakralji se namjesto njega. 2 Tada reče David: »Iskazat ću milosrđe Hanunu, sinu Nahaševu, jer je njegov otac meni iskazao milosrđe.« I David posla glasnike da ga utješe zbog oca njegova. Tako sluge Davidove dođoše u zemlju sinova Amonovih k Hanunu da ga utješe. 3 Ali knezovi sinova Amonovih rekoše Hanunu: »Zar misliš da David tako poštuje tvojega oca da je poslaoljude da te utješe? Nisu li sluge njegove k tebi došle da razvide i razore i uhode zemlju?« 4 Tada Hanun uhvati Davidove sluge i obrija ih, i podreza im haljine dopola, do stražnjice, pa ih otpravi. 5 A neki odoše i dojaviše Davidu o ljudima. Stoga on posla glasnike njima u susret, jer su tî ljudi bili vrlo osramoćeni. I reče kralj: »Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada pa se onda vratite.« 6 Pa kad sinovi Amonovi vidješe da su se omrazili Davidu, poslaše Hanun i sinovi Amonovi tisuću talenata srebra da unajme sebi bojnih kola i konjanika iz Mezopotamije i iz Aram-Maake i iz Cobe. 7 Unajmiše si dakle trideset i dvije tisuće kola te kralja Maake i njegov puk, koji dođoše i utaboriše se ispred Medebe. I sinovi Amonovi skupiše se iz svojih gradova i dođoše na vojnu. 8 A kad to ču David, posla Joaba i svu vojsku junakâ. 9 Tada sinovi Amonovi izađoše i svrstaše se u bojni red pred gradskim dverima, a kraljevi koji su došli stajahu zasebice na polju. 10 No kad je Joab vidio da je boj postavljen prema njemu sprijeda i straga, on izabra ljude među svim izabranicima Izraelovim i svrsta ih prema Sirijcima, 11 a ostali puk preda u ruke svojemu bratu Abišaju i oni se svrstaše prema sinovima Amonovim. 12 I reče: »Ako Sirijci budu jači od mene, onda ti meni dođi u pomoć, a ako sinovi Amonovi budu jači od tebe, onda ću ja tebi pomoći. 13 Budi hrabar i junački se držimo radi našega puka i radi gradova Boga našega, a Gospod neka učini što je dobro u njegovim očima.« 14 Tada se Joab i puk koji bijaše s njim primaknuše Sirijcima da krenu u boj, ali oni pobjegoše pred njim. 15 No kad su sinovi Amonovi vidjeli da su Sirijci pobjegli, pobjegoše i oni ispred njegova brata Abišaja i uđoše u grad. Tada Joab ode u Jeruzalem. 16 I vidješe Sirijci da su potučeni pred Izraelom pa poslaše glasnike da dovedu Sirijce koji bijahu s onu stranu Rijeke; a Šofak, zapovjednik Hadadezerove vojske, išao je pred njima. 17 I bî to dojavljeno Davidu; a on skupi sav Izrael te prijeđe preko Jordana pa krene na njih i svrsta se u bojni red. I kad se David pred Sirijcima svrstao u bojni red, oni zavojštiše protiv njega. 18 Ali Sirijci pobjegoše pred Izraelom, i David Sirijcima pobi sedam tisuća ljudi u kolima i četrdeset tisuća pješaka; ubi i Šofaka, zapovjednika vojske. 19 Pa kad Hadadezerove sluge vidješe da su potučeni pred Izraelom, sklopiše mir s Davidom i postadoše mu sluge. I Sirijci više ne htjedoše pomagati sinovima Amonovim.