1. Ljetopisa 20

7. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 20”.

 

1 I dogodi se, o mijeni godine, u vrijeme kad kraljevi izlaze u boj, da Joab povede vojsku i opustoši zemlju sinova Amonovih. Tako dođe i opsjedne Rabu; a David bijaše ostao u Jeruzalemu. I Joab udari na Rabu i razori je. 2 Tada David skine krunu njihova kralja s glave njegove i nađe da je teška talent zlata (na njoj je bilo i drago kamenje); i bijaše stavljena na glavu Davidovu. I iznese on iz grada vrlo velik plijen. 3 A puk koji bijaše u njemu izvede i postavi da radi pilama i željeznim pijucima i sjekirama. I tako je David činio u svim gradovima sinova Amonovih. Potom se David sa svim pukom vrati u Jeruzalem. 4 I dogodi se poslije toga da u Gezeru izbi rat s Filistejcima. Tada je Sibekaj Hušanin ubio Sipaja, koji je bio od potomaka divova. Tako su Filistejci bili pokoreni. 5 Potom opet izbi rat s Filistejcima. Tada Elhanan, sin Jairov, ubi Lahmija, brata Golijata Gitijca; a kopljača njegova koplja bila je kao tkalačko vratilo. 6 Potom opet izbi rat u Gatu. A bio je ondje neki čovjek krupna stasa koji je imao dvadeset i četiri prsta, šest na svakoj ruci i šest na svakoj nozi; i on je također bio potomak divova. 7 No kad se počeo podrugivati Izraelu, ubi ga Jonatan, sin Davidova brata Šime. 8 To su bili potomci divova u Gatu; i oni padoše od ruke Davidove i od ruke slugu njegovih.