1. Ljetopisa 28

15. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 28”.

 

1 I skupi David u Jeruzalem sve knezove Izraelove, plemenske knezove i zapovjednike jedinica koji su služili kralju, te tisućnike i stotnike i nadglednike nad svim dobrima i nad svom stokom kralja i njegovih sinova, zajedno s dvoranima i moćnicima i svim hrabrim junacima. 2 I ustade kralj David na noge svoje te reče: »Čujte me, braćo moja i puče moj! Ja sam u svom srcu bio naumio sagraditi Dom počinka za Kovčeg saveza Go­spodnjega i za podnožak nogu Boga našega, stoga sam pripravio što treba za gradnju. 3 Ali Bog mi reče: ‘Ti nećeš graditi Dom imenu mojemu, jer si ratnik i prolijevao si krv.’ 4 Ipak, Gospod, Bog Izraelov, izabra mene iz svega doma oca mojega da budem kralj nad Izraelom zauvijek. Jer Judu je izabrao za vladara, a iz doma Judina dom oca mojega; a između sinova oca mojega svidje mu se mene postaviti za kralja nad svim Izraelom. 5 I između svih mojih sinova (jer mnogo sinova dade mi Gospod) izabra mojega sina Salomona da sjedi na prijestolju Gospodnjega kraljevstva nad Izraelom. 6 I reče mi: ‘Tvoj sin Salomon, on će sagraditi moj Dom i moja predvorja, jer njega sam izabrao sebi za sina, i njemu ću ja biti otac. 7 I utvrdit ću kraljevstvo njegovo dovijeka ako bude postojano vršio moje zapovije­di i uredbe moje kao dana današnjega.’ 8 Zato vam sad kažem na oči svega Izraela, zajednice Gospodnje, i na uši Boga našega: Držite i tražite sve zapovijedi Gospoda, Boga svojega, kako biste baštinili ovu dobru zemlju i ostavili je u baštinu sinovima svojim nakon sebe dovijeka. 9 A ti, Salomone, sine moj, poznaj Boga, oca svojega, i služi mu predana srca i dragovoljne duše; jer Gospod ispituje sva srca i razabire sve nakane misli. Ako ga budeš tražio, dat će ti se da ga nađeš; ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek. 10 Uvidi sada da te Gospod izabrao da sagradiš Dom za svetište. Budi odvažan i radi.« 11 Tada David predade svojemu sinu Salomonu uzorak trijema i njegovih kuća i njegovih riznica i njegovih gornjih soba i njegovih unutrašnjih odaja i mjesta za Pomirilište, 12 te uzorak svega što je imao u duhu, predvorjâ Doma Gospodnjega i svih soba uokolo, riznica Doma Božjega i riznica za posvećene stvari; 13 kao i za svećeničke i levitske redove, te za sav posao u službi u Domu Go­spodnjemu i za sve posuđe za službu u Domu Gospodnjemu. 14 Dade zlata na mjeru za zlatne predmete, za sav pribor za ovu ili onu službu, te srebra na mjeru za sve srebrne predmete, za sav pribor za ovu ili onu službu; 15 zatim mjeru za zlatne svijećnjake i njihove zlatne svjetiljke, prema težini svakog svijećnjaka i njegovih svjetiljaka, te mjeru za srebrne svijećnjake, prema težini svakog svijećnjaka i njegovih svjetiljaka, već prema namjeni svakog svijećnjaka. 16 Dade i zlata na mjeru za stolove za prinesene kruhove, za svaki stol, i srebra za srebrne stolove; 17 te čistoga zlata za viljuške i kotliće i kotlove i zlatne pehare, na mjeru za svaki pehar, kao i srebra na mjeru za svaki srebrni pehar. 18 Dade na mjeru i zlata žežena za kadioni žrtvenik i za uzorak kola, to jest zlatnih keruba koji šire krila i zaklanjaju Kovčeg saveza Gospodnjega. 19 »Sve ovo«, reče David, »Gospod mi je dao da razumijem upisujući svojom rukom u mene, sve poslove toga uzorka.« 20 I reče David svojemu sinu Salomonu: »Budi jak i odvažan, i radi! Ne boj se i ne strahuj, jer Gospod, Bog — moj Bog — bit će s tobom. On te neće napustiti niti će te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu u Domu Gospodnjemu. 21 A evo svećeničkih i levitskih redova za svaku službu u Domu Božjemu. Imaš uza se za svaki posao i svakog voljnog čovjeka, vještog za svaku službu; i glavari i sav puk odazvat će se na svaku tvoju zapovijed.«