1. Ljetopisa 5

23. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 5”.

 

1 A sinovi Izraelova prvorođenca Rubena (on je naime bio prvorođenac, no kako je oskvrnuo postelju oca svojega, njegovo je prvorodstvo bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa te mu se prvorodstvo nije uračunavalo u rodoslovlje. 2 Premda je Juda nadvladao među braćom svojom i od njega je potekao vladar, ipak je prvorodstvo pripalo Josipu). 3 Sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova: Hanok i Palu, Hecron i Karmi. 4 Sinovi Joelovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej, 5 njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal, 6njegov sin Beera, kojega je Tiglat-Pilneser, kralj asirski, odveo u sužanjstvo; on bijaše glavar Rubenovaca. 7 A njegovoj braći po njihovim rodovima, kad je sastavljeno rodoslovlje po njihovim naraštajima, poglavar bijaše Jeiel i Zaharija, 8 te Bela, sin Azaza, sina Šeme, sina Joelova; on je živio u Aroeru pa sve do Neba i Baal-Meona. 9 A prema istoku se nastanio do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer im se stoka namnožila u zemlji gileadskoj. 10 I u dane Šaulove poveli su vojnu s Hagrijcima, i ovi su izginuli od njihove ruke. Tako su se naselili u njihove šatore po svemu površju zemlje istočno od Gileada. 11 A sinovi Gadovi živjeli su nasuprot njima, u zemlji bašanskoj sve do Salke: 12 poglavar Joel, zatim drugi Šafam, pa Jaanaj i Šafat u Bašanu, 13 te njihova braća prema domovima svojih otaca: Mihael i Mešulam i Šeba i Joraj i Jakan i Zia i Eber — sedmorica. 14 To su bili sinovi Abihaila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahda, sina Buzova. 15 Ahi, sin Abdiela, sina Gunijeva, bio je poglavar doma njihovih otaca. 16 Oni su pak živjeli u Gileadu, u Bašanu i njegovim naseljima, te po svim šaronskim podgrađima do njihovih krajeva. 17 Svi su oni bili obuhvaćeni rodoslovljima u dane Jotama, kralja Judina, i u dane Jeroboama, kralja Izraelova. 18 Sinova Rubenovih i Gadovaca i polovice plemena Manašeova, junaka koji su nosili štit i mač te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše četrdeset i četiri tisuće sedam stotina i šezdeset, onih koji su izlazili u boj. 19 Poveli su vojnu i s Hagrijcima i s Jeturom i s Nafišem i s Nodabom.20 I dođe im pomoć protiv njih te Hagrijci i svi koji su bili s njima bijahu predani njima u ruke; jer su u boju zavapili Bogu, i on ih usliši zato što su se pouzdali u nj. 21 I odvedoše njihovu stoku — pedeset tisuća njihovih deva, i dvije stotine i pedeset tisuća ovaca, i dvije tisuće magaraca — te stotinu tisuća ljudskih duša. 22 Mnogi su naime pali pobijeni jer je taj boj bio od Boga. I oni se naseliše po njihovim mjestima sve do prognanstva. 23 A sinovi polovice plemena Manašeova nastaniše se u zemlji. Oni se namnožiše od Bašana do Baal-Hermona i Senira i gore Hermon. 24 A ovo bijahu poglavari domova svojih otaca: i Efer i Jiši i Eliel i Azriel i Jeremija i Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ljudi na glasu, poglavari u domovima svojih otaca. 25 Ali se iznevjeriše Bogu svojih otaca i odaše se bludništvu s bogovima pukova one zemlje što ih je Bog istrijebio pred njima. 26 Stoga Bog Izraelov potaknu duh asirskoga kralja Pula i duh asirskoga kralja Tiglat-Pilnesera i odvede ih u sužanjstvo: Rubenovce i Gadovce i polovicu plemena Manašeova; i dovede ih u Halah i Habor i Haru i na Gozansku rijeku, gdje ostadošesve do dana današnjega.