1. Samuelova 12

19. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 12”.

1 Tada Samuel reče svemu ­Izraelu: »Evo, poslušao sam vaš glas u svemu što mi rekoste i postavio kralja nad vama. 2 I sada će, evo, kralj hoditi pred vama; a ja sam ostario i osijedio, i eto — moji su sinovi s vama. A ja sam pred vama hodio od svoje mladosti do današnjega dana. 3 Evo me! Posvjedočite protiv mene pred Gospodom i pred pomazanikom njegovim: Komu sam uzeo vola i komu sam uzeo magarca? Koga li sam prevario? Koga sam tlačio? Iz čije li sam ruke primio mito da bih nad njim oči svoje zatvorio? Ta ja bih vam to vratio!« 4 A oni rekoše: »Nisi nas prevario i nisi nas tlačio, niti si bilo što primio iz čije ruke.« 5 On im pak reče: »Gospod je svjedok protiv vas i njegov pomazanik je svjedok u ovaj dan da u mojoj ruci ništa niste našli.« A oni rekoše: »Svjedok je.« 6 Tada Samuel reče puku: »Gospod je taj koji je postavio Mojsija i Arona, i koji je oce vaše izveo iz zemlje egipatske. 7 Zato sad stanite da se s vama parbim pred Gospodom o svim pravednim djelima Gospodnjim što ih on učini vama i ocima vašim. 8 Kad je Jakov došao u Egipat a oci vaši zavapili Gospodu, tad posla Gospod Mojsija i Arona koji oce vaše izvedoše iz Egipta i naseliše ih na ovome mjestu. 9 Ali oni zaboraviše Gospoda, Boga svojega, te ih on proda u ruke Sisere, zapovjednika vojske hacorske, i u ruke Filistejaca i u ruke kralja moapskoga, pa oni s njima zaratiše. 10Tada zavapiše Gospodu i rekoše: ‘Zgriješili smo, jer smo ostavili Gospoda i služili baalima i aštartama; ali izbavi nas sad iz ruku naših neprijatelja, i služit ćemo tebi.’ 11 I Gospod posla Jerubaala i Bedana i Jiftaha i Samuela te vas izbavi iz ruku vaših neprijatelja unaokolo; i živjeli ste spokojno. 12 Ali kad vidjeste Nahaša, kralja sinova Amonovih, kako ide na vas, rekoste mi: ‘Ne, nego nek kralj kraljuje nad nama!’, premda je Gospod, Bog vaš, vaš kralj. 13 Stoga, evo vam sad kralja kojega ste izabrali i kojega ste iskali. I gle, Gospod je postavio kralja nad vama.14 Ako se budete bojali Gospoda te mu služili i slušali glas njegov, i ako se ne budete opirali zapovijedi Gospodnjoj, onda ćete i vi i kralj koji kraljuje nad vama ići za Gospodom, Bogom svojim. 15 No ako ne budete slušali glas Gospodnji, nego se stanete opirati zapovijedi Gospodnjoj, onda će ruka Gospodnja biti protiv vas, kao što je bila i protiv očeva vaših. 16 Ali sad stanite i gledajte ovu veliku stvar što će je Gospod učiniti vama naoči: 17 Nije li danas pšenična žetva? Zazvat ću Gospoda, i on će poslati gromove i kišu. Tada ćete znati i vidjeti kako je velika opakost vaša što ste je počinili Gospodu naoči išćući sebi kralja.« 18 I Samuel zazva Gospoda, i Gospod u onaj dan posla gromove i kišu; i sav se puk silno poboja Gospoda i Samuela. 19 Stoga sav puk reče Samuelu: »Pomoli se za sluge svoje Gospodu, Bogu svojemu, da ne pomremo, jer svim svojim grijesima pridodasmo zlo išćući sebi kralja.« 20 Ali Samuel reče puku: »Ne bojte se! Vi ste učinili sve ovo zlo, ali nemojte odstupiti od Gospoda, nego služite Gospodu svim srcem svojim. 21 I nemojte odstupiti; jer tada biste pošli za ništavnostima koja ne koriste i ne izbavljaju — jer su ništavna. 22 Ta neće Gospod napustiti puka svojega, poradi velikog imena svojega; jer prohtje se Gospodu učiniti vas pukom svojim. 23 A ja, daleko bilo od mene da zgriješim Gospodu prestavši moliti za vas i poučavati vas dobru i čestitu putu. 24 Samo se bojte Gospoda i služite mu u istini svim srcem svojim. Ta pogledajte kakve je velike stvari učinio za vas! 25 Ako pak budete ustrajali u činidbi zla, propast ćete i vi i vaš kralj.«