1. Samuelova 15

22. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 15”.

1 I reče Samuel Šaulu: »Mene je Gospod poslao da te pomažem za kralja nad pukom njegovim, nad Izraelom. Zato poslušaj sad glas riječi Gospodnjih. 2 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Kaznit ću Amaleka za ono što je učinio Izraelu, kad se bio postavio protiv njega na putu dok je ovaj izlazio iz Egipta. 3 Sada idi i udari na Amaleka, i zatri sve što ima; i nemoj ga štedjeti, nego pobij i muškarce i žene, i djecu i dojenčad, i volove i ovce, i deve i magarad.’« 4 Tada Šaul sazove puk te ih prebroji u Telaimu: bijaše dvije stotine tisuća pješaka i deset tisuća ljudi iz Jude. 5 I dođe Šaul do amalečkoga grada te postavi zasjedu u dolini. 6 I reče Šaul Kenijcima: »Idite, udaljite se, otiđite od Amalečana, da vas ne istrijebim s njima. Jer vi ste iskazali milosrđe svim sinovima Izraelovim kad su izlazili iz Egipta. I Kenijci se udaljiše od Amalečana. 7 I potuče Šaul Amalečane od Havile pa sve kako ideš do Šura, što je istočno od Egipta. 8 I živa uhvati Agaga, amalečkoga kralja, a sav puk zatre oštricom mača. 9 Ali Šaul i puk poštedješe Agaga, te najbolje ovce i goveda i ugojenu stoku i jaganjce i sve što je bilo dobro, i ne htjedoše ih zatrti; nego sve što je bilo loše i bezvrijedno, to zatrše. 10 Tada Samuelu dođe riječ Gospodnja govoreći: 11 »Kajem se što sam Šaula postavio za kralja; jer se odvratio od mene i nije izvršio mojih zapovijedi.« I to rastuži Samuela te je svu noć vapio Gospodu. 12 Ujutro Samuel podrani te pođe u susret Šaulu. A Samuelu bî dojavljeno govoreći: »Šaul je došao u Karmel, i podigao je, eno, sebi spomenik; zatim se okrenuo i otišao te sišao u Gilgal.« 13 Tada Samuel dođe k Šaulu, a Šaul mu reče: »Blagoslovljen ti bio od Gospoda! Izvršio sam zapovijed Gospodnju.« 14 Ali Samuel reče: »Kakvo mi to onda ovčje blejanje dolazi do ušiju i kakvo je to kravlje mukanje što ga ja čujem?« 15 A Šaul reče: »Dognali su ih od Amalečana, jer je puk poštedio najbolje ovce i goveda da bi ih žrtvovao Gospodu, Bogu tvojemu; a ostalo smo zatrli.« 16 Nato Samuel reče Šaulu: »Stani da ti kažem što mi je noćas govorioGospod.« A on mu reče: »Govori!« 17 Tada Samuel reče: »Nisi li sam bio malen u svojim očima, a ipak si ti postaopoglavarom plemena Izraelovih; i Gospod te pomazao za kralja nad Izraelom. 18 I kad te Gospod poslao na ovaj pohod, rekao ti je: ‘Idi i zatri one grješnike, Amalečane, i vojuj s njima dok ih ne uništiš.’ 19 Zašto onda nisi poslušao glasa Go­spodnjega, nego si se bacio na plijen i učinio što je zlo u očima Gospodnjim?« 20 A Šaul reče Samuelu: »Ta ja sam poslušao glas Gospodnji i išao u pohod na koji me Gospod poslao; i doveo sam Agaga, kralja amalečkoga, i zatro Amalečane. 21 Ali je puk od plijena uzeo ovaca i goveda, najbolje od onoga što je trebalo biti zatrto, da bi u Gilgalu žrtvovao Gospodu, Bogu tvojemu.« 22 Nato Samuel reče: »Zar su paljenice i žrtve mile Gospodu kao što je poslušnost glasu njegovu? Gle, poslušnost je bolja od žrtve, pozornost od ovnujske pretiline.23 Jer buntovnost je kao grijeh vračanja, a nepokornost kao bezakonje i kumiropoklonstvo. Budući da si odbacio riječ Gospodnju, i on je odbacio tebe kao kralja.« 24 Tada Šaul reče Samuelu: »Zgriješio sam što sam prekršio zapovijed Gospodnju i tvoje riječi; jer pobojah se puka i poslušah glasa njihova. 25 Zato sad, molim te, oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu.« 26 Ali Samuel reče Šaulu: »Neću se vratiti s tobom; budući da si odbacio riječ Gospodnju, i Gospod je odbacio tebe da ne budeš više kralj nad Izraelom.« 27 No kad se Samuel okrenuo da ode, Šaul se uhvati za skut njegova plašta, ali se skut otkide. 28 Tada mu Samuel reče: » Gospod je danas otkinuo od tebe kraljevstvo nad Izraelom i dao ga tvojemu bližnjemu, koji je bolji od tebe. 29 I doista, Snaga Izraelova neće slagati niti će se pokajati, jer nije on čovjek da bi se pokajao.« 30 A Šaul reče: »Zgriješio sam; ali molim te, iskaži mi sad čast pred starješinama puka mojega i pred Izraelom, i vrati se sa mnom da se poklonim Gospodu, Bogu tvojemu.« 31 I Samuel ode za Šaulom, a Šaul se pokloni Gospodu. 32 Tada Samuel reče: »Dovedite mi Agaga, amalečkoga kralja.« I Agag veselo dođe k njemu. I reče Agag: »Zaista, smrtna gorčina je prošla.« 33 Ali Samuel reče: »Kao što je tvoj mač žene ostavljao bez djece, tako će među ženama tvoja mati ostati bez djeteta.« I Samuel isiječe Agaga pred Gospodom u Gilgalu. 34 Potom Samuel ode u Ramu, a Šaul uzađe u svoj dom u Gibeu Šaulovu. 35 I Samuel nije više vidio Šaula do dana svoje smrti. Samuel je, naime, tugovao zbog Šaula, ali Gospod se pokajao što je Šaula postavio za kralja nad Izraelom.