1. Samuelova 19

26. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 19”.

1 I Šaul iznese svojemu sinu Jonatanu i svim svojim slugama namjeru da ubije Davida. Ali Jonatanu, sinu Šaulovu, David veoma omilje. 2 Stoga Jonatan dojavi Davidu govoreći: »Moj otac Šaul traži da te ubije. Zato sad, molim te, čuvaj se do jutra i ostani u skrovištu i prikrij se. 3 A ja ću izaći i stajat ću pokraj oca svojega na polju gdje ćeš ti biti; i ja ću ocu svojemu govoriti o tebi. Pa kad razvidim kako je, dojavit ću ti.« 4 I Jonatan je Šaulu, ocu svojemu, dobro govorio o Davidu i rekao mu: »Neka se kralj ne ogriješi o slugu svojega, o Davida, jer se on nije ogriješio o tebe i jer su djela njegova za tebe bila od velike dobrobiti. 5 Ta on je svoj život uzeo u svoje ruke i ubio Filistejca, te je Gospod pribavio veliko spasenje svemu Izraelu. Ti si to vidio i radovao se. Zašto bi se onda ogriješio o nedužnu krv ubijajući Davida bez razloga?« 6 I Šaul posluša glas Jonatanov, i zakle se Šaul: »Tako živ bio Gospod, on neće biti pogubljen.« 7 Tada Jonatan dozva Davida i kaza mu Jonatan sve te riječi. Zatim Jonatan dovede Davida k Šaulu te je on bio pred njim kao i prije. 8 Tada opet izbije rat. I David izađe te zarati s Filistejcima; i potuče ih pomorom velikim te oni pobjegoše pred njim. 9 A zao duh od Gospoda dođe na Šaula dok je on sjedio u svojoj kući sa svojim kopljem u ruci svojoj, a David rukom udarao u harfu. 10 Tada Šaul pokuša kopljem pribiti Davida za zid, ali on se izmaknu ispred Šaula te se koplje zabode u zid. A David pobježe i spasi se te noći. 11 Onda Šaul posla glasnike u kuću Davidovu da motre na njega pa ga ujutro ubiju, ali Davidova žena Mikala dojavi mu govoreći: »Ako noćas ne spasiš život svoj, ti ćeš sutra biti pogubljen.« 12 Tada Mikala spusti Davida kroz prozor, a on ode i pobježe i spasi se. 13 A Mikala uze kumir i položi ga na postelju, pa metnu prekrivak od kozje dlake oko glave njegove i pokri ga odjećom. 14 Pa kad Šaul posla glasnike da uhvate Davida,ona reče: »On se razbolio.« 15 Tada Šaul ponovo posla glasnike da vide Davida govoreći: »Donesite ga k meni u postelji da ga ubijem.« 16 No kad glasnici uđoše, gle: na postelji kumir s prekrivkom od kozje dlake oko glave njegove. 17 Tada Šaul reče Mikali: »Zašto si me tako prevarila i pustila mojega neprijatelja da se spasi?« A Mikala reče Šaulu: »On mi je rekao: ‘Pusti me! Zašto da te ubijem?’« 18 Tako je David pobjegao i spasio se. I dođe on k Samuelu u Ramu i ispripovjedi mu sve što mu je učinio Šaul. Potom odu on i Samuel i nastane se u Najotu. 19 I Šaulu bi dojavljeno govoreći: »Eno Davida u Najotu u Rami.« 20 Nato Šaul posla glasnike da uhvate Davida. No kad oni ugledaše skupinu proroka kako prorokuju, a Samuela kako stoji kao nadstojnik nad njima, na Šaulove poslanike dođe Duh Božji te i oni stanu prorokovati. 21 I javiše to Šaulu te on posla druge glasnike, ali i oni stanu prorokovati. Tada Šaul opet posla glasnike, po treći put, ali i tî stanu prorokovati. 22 Potom i sam ode u Ramu. Pa kad dođe do velikoga studenca koji bijaše kod Sekua, upita i reče: »Gdje su Samuel i David?« A netko reče: »Enoih u Najotu u Rami.« 23 Pođe on dakle onamo — prema Najotu u Rami. Ali i na njega dođe Duh Božji te je išao hodeći i prorokujući sve dok nije došao u Najot u Rami. 24 Tada i on svuče haljine svoje te i sam stane prorokovati pred Samuelom. I ležao je gol cio onaj dan i svu noć. Stoga rekoše: »Zar je i Šaul među prorocima?«