1. Samuelova 21

28. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 21”.

1 I dođe David u Nob k svećeniku Ahimeleku. A Ahimelek dršćući izađe u susret Davidu te mu reče: »Zašto si ti sam i nikoga nema s tobom?« 2 Nato David reče svećeniku Ahimeleku: »Kralj mi je zapovjedio jednu stvar i rekao mi: ‘Neka nitko ništa ne sazna o stvari zbog koje te ja šaljem i koju sam ti zapovjedio.’ A momke sam uputio na to i to mjesto. 3 A sad, čega ima pod rukom tvojom? Podaj pet kruhova u ruku moju ili što god se nađe.« 4 A svećenik odgovori Davidu i reče: »Pod rukom mojom nema običnoga kruha, nego ima svetoga kruha; ali samo ako su se momci uzdržali od žena.« 5 A David odgovori svećeniku i reče mu: »Dakako! Žene su nam bile uskraćene oko tri dana otkako sam izašao i posude momaka bile su svete. Iako je ovo običan put, tim više su posude danas svete.« 6 Tada mu svećenik dade svetoga kruha, budući da ondje nije bilo drugoga kruha osim prinesenoga kruha, koji se uklanjao ispred Gospoda da bi se na njegovo mjesto stavio vrući kruh u dan kad se uzima. 7 Onoga dana bijaše ondje i jedan od Šaulovih slugu, zadržao se pred Gospodom, a ime mu Doeg Edomac;bijaše on nadglednik Šaulovih pastira. 8 I reče David Ahimeleku: »A nema li ovdje pod rukom tvojom kakvo koplje ili mač? Jer nisam sa sobom ponio ni mača svojega a ni oružja svojega, budući da je ta stvar za kralja bila toliko hitna.« 9 Nato svećenik reče: »Eno onog mača Golijata Filistejca, kojega si ti ubio u Elinoj dolini; umotan je u haljinu, tamo je iza oplećka. Ako ga ti hoćeš uzeti za se, uzmi; jer drugoga osim ovoga nema.« David pak reče: »Nema takvoga kao što je taj. Daj mi ga.« 10 Potom David ustade i pobježe onaj dan ispred Šaula. I dođe Akišu, kralju gatskomu. 11 A sluge Akiševe rekoše njemu: »Zar to nije David, kralj zemlje? Zar nisu o njemu pjevali plešući i govoreći: ‘Pobi Šaul svoje tisuće, a David svoje desetke tisuća’?« 12 A David uze te riječi k srcu svojemu i silno se uplaši Akiša, kralja gatskoga. 13 Stoga njima naoči promijeni ponašanje svoje i stane hiniti ludost u njihovim rukama, te je grebao po vratima dveri i puštao da mu slina teče niz bradu njegovu. 14 Tada Akiš reče svojim slugama: »Eto vidite da je čovjek lud. Zašto ga dovodite k meni? 15 Zar ja nemam dosta luđaka te dovodite još i ovoga da luduje preda mnom? Zar će taj ući u moju kuću?«