1. Samuelova 27

4. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 27”.

1 I reče David u srcu svojemu: »Ipak ću jednoga dana poginuti od ruke Šaulove. Nema mi boljega nego da što prije pobjegnem u zemlju Filistejaca. Tada će Šaul odustati od toga da me dalje traži po svim krajevima Izraela. Tako ću izmaći iz njegove ruke.« 2 I David ustade i prijeđe, on i onih šest stotina ljudi koji bijahu s njim, k Akišu, sinu Maokovu, kralju gatskomu. 3 I David se nastani kod Akiša u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojim domom, a David sa svoje dvije žene, Ahinoamom Jizreelkom i Abigailom Karmelkom, ženom Nabalovom. 4 A kad Šaulu bi dojavljeno da je David pobjegao u Gat, više ga nije tražio. 5 Tada David reče Akišu: »Ako sam sad našao milost u tvojim očima, neka mi dadu mjesto u jednom od gradova u zemlji da se ondje nastanim. Ta zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskome gradu?« 6 I onoga dana Akiš mu dade Ciklag. Zato Ciklag sve do današnjega dana pripada kraljevima Judinim. 7 A vrijeme što ga je David proboravio u filistejskoj zemlji iznosilo je godinu i četiri mjeseca. 8 David je pak sa svojim ljudima uzlazio i udarao na Gešurovce i Gezrijce i Amalečane, jer oni su od starine bili žitelji zemlje kad ideš od Šura pa sve do zemlje egipatske. 9 A kad je David udarao na zemlju, nije na životu ostavljao ni čovjeka ni žene, nego je uzimao ovce i goveda i magarce i deve i odjeću. Tada bi se vratio i došao k Akišu. 10 A Akiš bi rekao: »Gdje ste danas napali?« A David bi rekao: »Na jugu Jude i na jugu Jerahmelovaca i na jugu Kenijaca.« 11 Ni čovjeka ni žene David nije ostavljao na životu da ih dovede u Gat, govoreći: »Da nas ne prokažu govoreći: ‘Tako je činio David.’« I takav mu je bio običaj za sve vrijeme dok je boravio u zemlji filistejskoj. 12 A Akiš je vjerovao Davidu govoreći: »Doista se omrazio svojemu puku Izraelu. Zato će mi biti sluga dovijeka.«