1. Samuelova 31

8. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 31”.

1 A Filistejci zavojštiše protiv Izraela; i ljudi iz Izraela bježahu pred Filistejcima i padahu pobijeni po gori Gilboi. 2 I Filistejci pritisnuše Šaula i njegove sinove. I ubiše Filistejci Jonatana i Abinadaba i Malki-Šuu, sinove Šaulove. 3 A oko Šaula bijaše žestok boj; i pogodiše ga strijelci s lukovima te on pade teško ranjen od strijelaca. 4 Tada Šaul reče svojem štitonoši: »Izvuci svoj mač i probodi me njime, da ne dođu ovi neobrezanici pa me probodu i stanu me zlostavljati.« Ali njegov štitonoša ne htjede jer se silno prestrašio. Stoga Šaul uze mač i baci se na nj. 5 Pa kad njegov štitonoša vidje da je Šaul mrtav, baci se i on na svoj mač te umrije s njim. 6 Tako onoga dana zajedno pogiboše Šaul i trojica njegovih sinova, te njegov štitonoša i svi njegovi ljudi. 7 Pa kad ljudi iz Izraela koji bijahu na drugoj strani doline, kao i oni koji bijahu s druge strane Jordana, vidješe da su ljudi iz Izraela pobjegli i da su Šaul i njegovi sinovi poginuli, napustiše gradove i pobjegoše; a Filistejci dođoše i nastaniše se u njima. 8 I dogodi se sutradan, kad su Filistejci došli oplijeniti pobijene, da nađoše Šaula i njegova tri sina gdje leže na gori Gilboi. 9I oni mu odsjekoše glavu i skidoše oružje s njega, pa to poslaše uokolo po zemlji filistejskoj da bi se objavilo u domu njihovih kumira i među pukom. 10 Potom njegovo oružje staviše u dom aštarti, a njegovo tijelo pribiše na zidine Bet-Šana. 11 Ali kad žitelji Jabeš-Gileada čuše što su Filistejci učinili Šaulu, 12 ustadoše svi junaci i, pošto su išli svu noć, uzeše tijelo Šaulovo i tjelesa njegovih sinova sa zidina Bet-Šana, pa dođoše u Jabeš i ondje ih spališe. 13 Onda uzeše njihove kosti i sahraniše ih pod tamariskom u Jabešu; i postili su sedam dana.