1. Samuelova 9

16. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 9”.

1 I bijaše neki čovjek iz Benjamina, a ime mu Kiš — sin Abiela, sina Cerora, sina Bekorata, sina Afiahova — Benjaminovac, čovjek vrlo imućan. 2 On je pak imao sina, mlada i lijepa, a ime mu Šaul. Među sinovima Izraelo­vim i ne bijaše čovjeka ljepšega od njega; od svojih ramena pa naviše bijaše viši od svega puka. 3 A Kišu, ocu Šaulovu, nestadoše magarice. Stoga Kiš reče svojemu sinu Šaulu: »Uzmi sad sa sobom jednoga od momaka pa ustani i idi potražiti magarice.« 4 I prođe on Efraimovo gorje, prođe i zemlju Šališu, ali ne nađoše ništa. Onda prođoše zemlju Šaalim, i ništa; prođoše i zemlju Benjaminovaca, ali magarica ne nađoše. 5 Kad oni dođoše u zemlju Cuf, reče Šaul svojemu momku koji bijaše s njim: »Hajde da se vratimo, da se moj otac ne bi okanio magarica i zabrinuo se za nas.« 6 A ovaj mu reče: »Gle sad, u onom je gradu čovjek Božji i to je poštovan čovjek: što god kaže, sigurno se ispuni. Hajdemo sad onamo, možda će nam pokazati put kojim nam je ići.« 7 Nato Šaul reče svojemu momku: »Ali gle, ako i pođemo, što ćemo ponijeti čovjeku? Jer kruha je nestalo u našim torbama, a nemamo dara da ponesemo čovjeku Božjem. Što imamo?« 8 A momak opet odgovori Šaulu i reče: »Nađe mi se, evo, u ruci četvrtina šekela srebra; dat ću to dakle čovjeku Božjem da nam pokaže naš put.« 9 (Prije se u Izraelu, kad bi čovjek išao tražiti savjet od Boga, ovako govorilo: »Hajde da pođemo k vidiocu«; jer koga danas zovu prorokom, prije se zvao vidjelac.) 10 Tada Šaul reče svojemu momku: »Dobro veliš. Hajde, idemo!« I odoše u grad u kojemu je bio čovjek Božji. 11 Kako su se oni penjali usponom prema gradu, naiđoše na djevojke koje su izašle zahvatiti vodu. I rekoše im: »Je li vidjelac ovdje?« 12 A one im odgovoriše i rekoše: »Jest, eno ga pred tobom. Požuri sad, jer danas je došao u grad. Danas naime puk ima žrtvu na uzvišici. 13 Čim uđete u grad, sigurno ćete ga naći prije no što se popne na uzvišicu da blaguje; jer puk neće blagovati dok on ne dođe. Kad on blagoslovi žrtvu, tek onda će blagovati uzvanici. Zato sad uzađite, jer sad ga negdje možete naći.« 14 I oni uzađoše u grad. Kad uđoše u grad, gle: uzlazeći na uzvišicu, u susret im izađe Samuel. 15 A Gospod je jedan dan prije nego je došao Šaul objavio na uho Samuelu govoreći: 16 »Sutra u ovo doba poslat ću k tebi čovjeka iz zemlje Benjaminove, a ti ga pomaži za vladara nad mojim pukom Izraelom; jer on će spasiti puk moj iz ruke Filistejaca. Ta ja sam pogledao na puk svoj, jer njegov vapaj dođe do mene.« 17 I kad Samuel ugleda Šaula, Gospod mu odgovori: »Evo čovjeka za koga ti rekoh: ‘Taj će vladati nad pukom mojim.’« 18 Tada Šaul pristupi Samuelu na dverima i reče: »Kaži mi, molim te, gdje je vidiočeva kuća?« 19 Samuel pak odgovori Šaulu i reče: »Ja sam vidjelac. Uzađi preda mnom na uzvišicu, jer danas ćeš blagovati sa mnom; a ujutro ću te otpustiti i kazat ću ti sve što ti je na srcu.« 20 A za te se magarice što su ti nestale prije tri dana ne brini, jer su se našle. Ta za koga je sve što je najbolje u Izraelu? Nije li za tebe i za sav dom oca tvojega? 21 Nato Šaul odgovori i reče: »Nisam li ja Benjaminovac, iz najmanjeg od plemenâ Izraelovih? A moj rod, nije li najneznatiji od svih rodova plemena Benjaminova? Zašto mi dakle govoriš takve riječi?« 22 Tada Samuel uze Šaula i njegova momka i odvede ih u dvoranu, pa im dade mjesto na pročelju među uzvanicima, kojih bijaše tridesetak ljudi. 23 I reče Samuel kuharu: »Donesi dio što ti ga dadoh i za koji ti rekoh: ‘To ostavi kod sebe.’« 24 I kuhar uze plećku i što bijaše na njoj te stavi pred Šaula. A Samuel reče: »Evo što je ostalo! Stavi preda se i jedi. Jer to je i čuvano za te za ovaj čas još otkad rekoh: ‘Pozvao sam puk.’« Tako je Šaul u onaj dan jeo sa Samuelom. 25 I kad s uzvišice siđoše u grad, Samuel na krovu porazgovara sa Šaulom. 26 A sutradan podraniše. I dogodi se, čim je zora svanula, da Samuel zovnu Šaula na krovu govoreći: »Ustani da te otpustim.« I kad Šaul ustade, obojica — i on i Samuel — izađoše van. 27 Dok su oni išli prema kraju grada, reče Samuel Šaulu: »Reci momku neka prođe ispred nas.« I on prođe. »A ti sad stani da ti objavim riječ Božju.«