2. Kraljevima 1

24. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 1”.

1 I poslije smrti Ahabove Moab se pobuni protiv Izraela.
2 A Ahazja pade kroz rešetku svoje gornje sobe koja bijaše u Samariji i razbolje se. Stoga posla glasnike i reče im: »Idite, pitajte Baal-Zebuba, boga ekronskoga, hoću li ozdraviti od ove bolesti.«
3 Ali anđeo Gospodnji prozbori Iliji Tišbijcu: »Ustani, pođi u susret glasnicima kralja samarijskoga i kaži im: ‘Zar nema Boga u Izraelu te vi odlazite tražiti od Baal-Zebuba, boga ekronskoga?’
4 I zato, ovako veli Gospod: ‘Nećeš sići s te postelje u koju si se popeo, nego ćeš sigurno umrijeti.’« I ode Ilija.
5 Pa kad se glasnici vratiše k Ahazji, on im reče: »Kako to da ste se već vratili?«
6 A oni mu rekoše: »Neki čovjek došao nam je u susret i rekao nam: ‘Idite, vratite se kralju koji vas je poslao i govorite mu: Ovako veli Go­spod: Zar nema Boga u Izraelu da si ti poslao ljude da traže od Baal-Zebuba, boga ekronskoga? Zato nećeš sići s te postelje u koju si se popeo, nego ćeš sigurno umrijeti.’«
7 Nato im on prozbori: »Kakvog li izgleda bijaše taj čovjek koji vam je došao u susret i govorio vam te riječi?«
8 A oni mu rekoše: »Bijaše to kosmat čovjek, a opasan kožnim pojasom oko bokova svojih.« Nato reče: »To je Ilija Tišbijac.«
9 Tada posla k njemu pedesetnika s njegovom pedesetoricom. I ovaj ode k njemu, kad gle — on bijaše sjedio navrh brda. A ovaj mu prozbori: »Čovječe Božji, kralj ti govori: ‘Siđi!’«
10 Nato Ilija odgovori i kaza pedesetniku: »Ako li sam ja čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu.« I siđe oganj s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
11 Kralj i opet posla k njemu i drugoga pedesetnika s njegovom pedesetoricom. A ovaj progovori i prozbori mu: »Čovječe Božji, ovako veli kralj: ‘Žurno siđi!’«
12 Nato Ilija progovori i kaza im: »Ako sam ja čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu.« I siđe s neba oganj Božji i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
13 Kralj i opet posla i trećega pedesetnika s njegovom pedesetoricom. A treći pedesetnik uzađe pa dođe i klekne na koljena svoja pred Ilijom te ga stane moliti i govoriti mu: »Čovječe Božji, molim te, neka moj život i život ovih pedeset tvojih slugu bude dragocjen u tvojim očima!
14 Eto, sišao je oganj s neba i proždro onu prvu dvojicu pedesetnika s njihovom pedesetoricom. Ali neka sad moj život bude dragocjen u tvojim očima.«
15 Tada anđeo Gospodnji progovori Iliji: »Siđi s njim, ne boj ga se.« Stoga ustade i siđe s njim kralju.
16 Tada mu prozbori: »Ovako veli Gospod: ‘Zato što si slao glasnike da traže od Baal-Zebuba, boga ekronskoga (zar nema Boga u Izraelu?), da traže riječ od njega, zato nećeš sići s te postelje na koju si se popeo, nego ćeš sigurno umrijeti.’«
17 I Ahazja umrije po riječi Gospodnjoj što ju je govorio Ilija. A kako nije imao sina, namjesto njega zakralji se Jehoram — druge godine kraljevanja Jehorama, sina Jošafatova, kralja Judina.
18 Ostala pak djela Ahazjina što ih je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?