2. Kraljevima 10

3. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 10”.

1 A Ahab je imao sedamdeset sinova u Samariji. I Jehu napisa pisma te posla u Samariju glavarima jizreelskim, starješinama i skrbnicima Ahabovih sinova, govoreći:
2 »Dakle, sad kad vam stigne ovo pismo, budući da su sinovi vašega go­spodara s vama, a vi imate kola i konjâ i utvrđenih gradova i oružja,
3 pogledajte koji je najbolji i najprikladniji od sinova vašega gospodara pa gapostavite na prijestolje oca njegova i borite se za dom gospodara svojega.«
4 Ali se oni strahovito uplašiše te rekoše: »Eno, dva se kralja nisu održala pred njim, kako ćemo se onda mi održati?«
5 Stoga onaj koji bijaše nad domom i onaj koji bijaše nad gradom, te starješine i skrbnici poručiše Jehuu govoreći: »Mi smo tvoje sluge i činit ćemo sve što nam budeš rekao; za kralja nećemo postavljati nikoga. Čini što je dobro u tvojim očima.«
6 Tada im po drugi put napisa pismo govoreći: »Ako ste vi za mene i ako ste viodlučili slušati moj glas, uzmite glave ljudi, sinova svojega gospodara, i dođite k meni u Jizreel sutra u ovo doba.« A kraljevi sinovi, ta sedamdesetorica ljudi, bili su kod gradskih uglednika koji su ih odgajali.
7 I dogodi se, kad je to pismo stiglo k njima, da uzeše kraljeve sinove i pobišesvih sedamdeset ljudi. Potom metnuše njihove glave u košare te ih poslaše k njemu u Jizreel.
8 Pa kad je došao glasnik i javio mu govoreći: »Donijeli su glave kraljevih sinova«, on reče: »Stavite ih u dvije gomile kod ulaza u dveri do jutra.«
9 I dogodi se da ujutro izađe te stade i reče svemu puku: »Vi ste pravedni. Evo, ja sam se urotio protiv gospodara svojega i ubio ga, ali tko pobi sve ove?
10 Sada znate da ništa nije palo na zemlju od riječi Gospodnje što ju je Gospod govorio o domu Ahabovu; ta Gospod je izvršio što je govorio preko svojega sluge Ilije.«
11 I Jehu pobi sve koji su u Jizreelu preostali od doma Ahabova i sve velikaše njegove i poznanike njegove i svećenike njegove, tako te mu nitko ne osta živ.
12 Onda ustade i ode, pa dođe u Samariju. Putem, dok je on bio kod Bet-Ekeda Pastirskoga,
13 naiđe Jehu na braću Ahazje, kralja Judina, pa reče: »Tko ste vi?« Oni pak rekoše: »Mi smo braća Ahazjina, a silazimo pozdraviti sinove kraljeve i sinove kraljičine.«
14 Tada reče: »Pohvatajte ih žive!« I pohvataše ih žive i pobiše ih na studencu kod Bet-Ekeda — četrdeset i dvojicu ljudi; i ne ostavi nijednoga od njih.
15 Pa kad ode odande, naiđe na Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio u susret. I on ga pozdravi pa mu reče: »Je li tvoje srce pravo kao što je moje srce prema srcu tvojemu?« A Jonadab reče: »Jest.« »Ako jest, daj ruku svoju.« IJonadab mu dade ruku svoju, a on ga uze k sebi u kola.
16 Onda reče: »Pođi sa mnom i gledaj moju revnost za Gospoda.« I odveze ga svojim kolima.
17 I kad je došao u Samariju, stao je ubijati sve koji su Ahabu preostali u Samariji, sve dok ga nije istrijebio, prema riječi što ju je Gospod govorio Iliji.
18 Potom Jehu skupi sav puk i reče im: »Ahab je malo služio Baalu, Jehu će mu služiti više.
19 Zato mi sad pozovite sve Baalove proroke, sve njegove sluge i sve svećenike njegove — neka nijedan ne izostane — jer mi je prinijeti veliku žrtvu Baalu. Tko god izostane, neće ostati živ.« A Jehu je radio lukavo, kako bi uništio sluge Baalove.
20 I reče Jehu: »Proglasite svečani zbor Baalu.« I oni proglasiše.
21 Onda Jehu posla po svemu Izraelu; i dođoše sve sluge Baalove te ne osta nijedan koji nije došao. I uđoše u Baalov dom te se Baalov dom napunio od jednoga kraja do drugoga.
22 Tada Jehu reče onomu koji bijaše nad odjećom: »Iznesi haljine svih Baalovih slugu.« I on im iznese haljine.
23 I uđe Jehu u Baalov dom s Jonadabom, sinom Rekabovim, te reče slugama Baalovim: »Ispitajte i izvidite da nema tu s vama kojeg od slugu Go­spodnjih, nego samo sluge Baalove.«
24 Uđoše dakle prinijeti žrtve i paljenice. Ali je Jehu vani postavio osamdesetoricu svojih ljudi i rekao: »Ako koji od ljudi što sam ih ja doveo u vaše ruke umakne, onaj koji ga pusti svojim će životom platiti njegov život.«
25 I dogodi se, kad je završio s prinošenjem paljenice, da Jehu reče stražarima i časnicima: »Uđite i pobijte ih. Neka nitko ne izađe.« I pobiše ih oštricom mača; zatim ih stražari i časnici pobacaše van pa odoše u grad do Baalova doma.
26 I izniješe stupove iz Baalova doma i spališe ih.
27 Potom razoriše stup Baalov pa razoriše Baalov dom i načiniše od njega jame za nečist koje su ostale sve do danas.
28 Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela.
29 Ipak, Jehu se nije okrenuo od grijehâ Jeroboama, sina Nebatova, kojima jeovaj Izraela navodio na grijeh: od zlatnih telaca koji bijahu u Betelu i koji bijahu u Danu.
30 I reče Gospod Jehuu: »Budući da si se dobrim pokazao čineći što je pravo u mojim očima i učinio domu Ahabovu sve što mi je bilo na srcu, tvoji će sinovi do četvrtoga koljena sjediti na prijestolju Izraelovu.«
31 Ali Jehu nije pazio da hodi po zakonu Gospoda, Boga Izraelova, svim srcem svojim; nije odstupao od grijeha Jeroboamovih kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh.
32 U one dane Gospod je počeo od­sijecati dijelove Izraela; i Hazael ih je tukao na svim međama Izraelovim:
33 od Jordana prema sunčevu istoku, po svoj zemlji gileadskoj — Gadovoj, Rubenovoj i Manašeovoj — od Aroera, što je na potoku Arnonu, pa do Gileada i Bašana.
34 Ostala pak djela Jehuova, i sve što je činio, i sva snaga njegova, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
35 I Jehu počinu kod svojih otaca i sahraniše ga u Samariji, a namjesto njega zakralji se sin mu Joahaz.
36 A razdoblje tijekom kojega je Jehu kraljevao u Samariji nad Izraelom trajalo jedvadeset i osam godina.