2. Kraljevima 11

4. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 11”.

1 No kad Atalija, mati Ahazjina, vidje da joj je sin poginuo, ustade i posmica sve kraljevsko potomstvo.
2 Ali Jošeba, kći kralja Jorama, Ahazjina sestra, uze Joaša, Ahazjina sina, i ukrade ga između kraljevih sinova koji su imali biti pobijeni pa i njega i njegovu dojilju sakri od Atalije u spavaonicu, te nije bio ubijen.
3 I bio je s njom sakriven u Domu Go­spodnjemu šest godina, dok je nad zemljom kraljevala Atalija.
4 A sedme godine posla Jojada pa dovede stotnike — tjelesne čuvare i stražare — i uvede ih k sebi u Dom Gospodnji. I sklopi s njima savez i zakle ih Domom Gospodnjim pa im pokaza kraljeva sina.
5 Onda im zapovjedi govoreći: »Ovo je ono što ćete učiniti: trećina vas koji ulazite subotom čuvat će stražu u kraljevu dvoru,
6 a trećina neka bude kod Surskih dveri i trećina kod dveri iza stražara. Vi ćete dakle čuvati stražu u dvoru da tko ne provali.
7 A dva vaša odreda, svi koji subotom izlaze, čuvat će stražu u Domu Go­spodnjemu kod kralja.
8 Tada ćete okružiti kralja sve uokolo, svaki sa svojim oružjem u ruci svojoj; i tko krene prema postrojbama, neka se pogubi. A vi budite uz kralja kad izlazi i kad ulazi.«
9 I stotnici učiniše sve kako zapovjedi svećenik Jojada. Uzeše dakle svaki svoje ljude koji subotom ulaze s onima koji subotom izlaze i dođoše k svećeniku Jojadi.
10 A svećenik dade stotnicima koplja i štitove što su pripadali kralju Davidu, koji bijahu u Domu Gospodnjemu.
11 I stražari stadoše, svaki sa svojim oružjem u ruci svojoj, od desne strane Doma do lijeve strane Doma, uza žrtvenik i uz Dom, sve uokolo kralja.
12 Tada Jojada izvede kraljeva sina te stavi krunu na nj i dade mu Svjedočanstvo pa ga postavi za kralja i pomaza ga; i pljeskali su rukama i govorili: »Živio kralj!«
13 A kad Atalija ču viku stražara i puka, dođe k puku u Dom Gospodnji.
14 I pogleda ona, kad gle: kralj je, po običaju, stajao kod stupa, a knezovi i trubači bijahu do kralja; i sav puk iz zemlje radovao se i trubio u trube. Nato Atalija razdrije haljine svoje i povika: »Izdaja! Izdaja!«
15 A svećenik Jojada zapovjedi stotnicima, zapovjednicima vojske, i reče im: »Izvedite je kroz postrojbe, a tko pođe za njom, pogubite ga mačem.« Jer reče svećenik: »Neka ne bude pogubljena u Domu Gospodnjemu.«
16 I staviše ruke na nju; pa kad je putem što vodi kroz ulaz za konje stigla u kraljev dvor, ondje bî pogubljena.
17 Tada Jojada sklopi savez između Gospoda i kralja i puka, da će biti puk Gospodnji, te između kralja i puka.
18 Potom sav puk zemaljski ode u Baalov dom i razori ga: njegove žrtvenike i likove njegove skršiše posvema, a Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima. Onda svećenik postavi nadglednike nad Domom Gospodnjim.
19 Zatim uze stotnike i tjelesne čuvare i stražare i sav puk zemaljski; i oni izvedoše kralja iz Doma Gospodnjega i dođoše putem kroz stražarske dveri u kraljev dvor. Tada on sjede na kraljevsko prijestolje.
20 I radovao se sav puk zemaljski, a grad se umirio jer su Ataliju ubili mačem u kraljevu dvoru.
21 Joaš je bio u dobi od sedam godina kad se zakraljio.