2. Kraljevima 12

5. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 12”.

1 Sedme godine Jehua Joaš je postao kraljem, a kraljevao je u Jeruzalemu četrdeset godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Cibja; bila je iz Beer-Šebe.
2 I Joaš je činio što je pravo u očima Gospodnjim u sve dane svoje, budući da ga je poučavao svećenik Jojada.
3 Samo uzvišice nisu bile uklonjene; puk je još uvijek prinosio žrtve i palio kâd na uzvišicama.
4 Tada Joaš reče svećenicima: »Sav novac od posvećenih prinosa što se donosi u Dom Gospodnji — novac svakoga koji se ubraja, novac koliko spada po osobi — i sav novac koji nekomu dođe na srce da ga prinese u Domu Gospodnjemu,
5 neka svećenici uzimaju sebi, svaki od svojega poznanika; i neka oni poprave pukotine na Domu, gdje god se nađe kakva pukotina.«
6 I dogodi se da u dvadeset i trećoj godini Joaševa kraljevanja svećenici još nisu popravili pukotine na Domu.
7 Tada kralj Joaš pozva svećenika Jojadu i ostale svećenike i reče im: »Zašto vi ne popravljate pukotine na Domu? Zato sad više ne uzimajte novac od svojih poznanika, nego ga predajte za popravak pukotina na Domu.«
8 I svećenici pristadoše da ne uzimaju novac od puka, ali i da ne popravljaju pukotine na Domu.
9 Tada svećenik Jojada uze jedan kovčeg te proreza rupu na njegovu zaklopcu i stavi ga pokraj žrtvenika, zdesna onomu koji bi ulazio u Dom Gospodnji. I svećenici, čuvari praga, stavljali su u nj sav novac koji je bio donesen u Dom Gospodnji.
10 I bijaše ovako: kad bi vidjeli da u kovčegu ima mnogo novca, onda bi došao kraljev pisar s velikim svećenikom pa bi zavezali i prebrojili novac koji bi se našao u Domu Gospodnjemu.
11 Zatim bi novac, odbrojivši ga, predali u ruke onih koji su obavljali posao, koji bijahu nadglednici nad Domom Gospodnjim, a oni su isplaćivali drvodjeljama i graditeljima koji su radili na Domu Gospodnjemu,
12 te zidarima i klesačima kamena, kao i za kupnju drveta i klesanoga kamena za popravak pukotina na Domu Go­spodnjemu, i za sve što je trebalo platiti za popravak Doma.
13 Ali novcima koji su se donosili u Dom Gospodnji nisu se pravile srebrne zdjele, noževi, kotlići, trube ni bilo kakva zlatna posuda ili srebrna posuda za Dom Gospodnji,
14 nego su ga davali onima koji su obavljali posao da bi njime popravljali Dom Gospodnji.
15 I nisu tražili račun od ljudi kojima su na ruke predavali novac da ga daju onima koji su obavljali posao, jer su oni radili vjerno.
16 Novac naknadnice i novac okajnice nije se donosio u Dom Gospodnji, nego je pripadao svećenicima.
17 Tada Hazael, kralj Sirije, uzađe i zavojšti protiv Gata, i osvoji ga. Zatim Hazael upravi lice svoje da pođe na Jeruzalem.
18 A Joaš, kralj Judin, uze sve posvećene prinose što su ih posvetili njegovi očevi Jošafat i Jehoram i Ahazja, kraljevi Judini, te ono što je sam posvetio, kao i sve zlato koje se našlo u riznicama Doma Gospodnjega i kraljeva dvora; i posla to Hazaelu, kralju sirijskomu, te ovaj ode od Jeruzalema.
19 Ostala pak djela Joaševa, i sve što je učinio, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
20 A sluge njegove ustadoše i skovaše urotu; i ubiše Joaša u Bet-Milu dok je silazio u Silu.
21 Naime, Jozakar, sin Šimatov, i Jozabad, sin Šomerov, sluge njegove, udariše ga te on umrije. I sahraniše ga kod otaca njegovih u Davidovu gradu, a namjesto njega zakralji se sin mu Amacja.