2. Kraljevima 15

8. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 15”.

1 Dvadeset i sedme godine Jeroboama, kralja Izraelova, zakralji se Azarja, sin Amacje, kralja Judina.
2 Bio je u dobi od šesnaest godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu pedeset i dvije godine. Materi njegovoj ime pak bijaše Jekolija; bila je iz Jeruzalema.
3 On je pak činio što je pravo u očima Go­spodnjim, sve kako je činio otac mu Amacja.
4 Samo uzvišice nisu bile uklonjene; puk je još uvijek prinosio žrtve i palio kâd na uzvišicama.
5 Tada Gospod udari kralja, i on osta gubav sve do dana svoje smrti te je stanovao u odvojenoj kući. A kraljev sin Jotam bio je nad kraljevskim domom i sudio puku zemlje.
6 A ostala djela Azarjina, i sve što je učinio, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
7 I počinu Azarja kod svojih otaca i sahraniše ga kod njegovih otaca u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Jotam.
8 Trideset i osme godine Azarje, kralja Judina, Zaharija, sin Jeroboamov, postade kraljem nad Izraelom u Samariji. Kraljevao je šest mjeseci.
9 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim, kao što su činili oci njegovi. Nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh.
10 Tada se Šalum, sin Jabešov, uroti protiv njega; i udari ga pred pukom i usmrti ga, te se zakralji namjesto njega.
11 A ostala djela Zaharijina eno su zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih.
12 To je riječ što ju je Gospod govorio Jehuu govoreći: »Tvoji će sinovi do četvrtoga koljena sjediti na prijestolju Izraelovu.« Tako je i bilo.
13 Šalum, sin Jabešov, postade kraljem trideset i devete godine Uzije, kralja Judina, i kraljevao je mjesec dana u Samariji.
14 Tada Menahem, sin Gadijev, uzađe iz Tirce i dođe u Samariju pa u Samariji udari Šaluma, sina Jabešova, i usmrti ga, te se zakralji namjesto njega.
15 A ostala djela Šalumova, i urota njegova što ju je skovao, eno su zapisani u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih.
16 Tada Menahem udari na Tipsu i na sve što bijahu u njoj i na njezino područje od Tirce; i kako mu nisu otvorili dveri, udari na nju i sve trudnice u njoj raspara.
17 Trideset i devete godine Azarje, kralja Judina, Menahem, sin Gadijev, postade kraljem nad Izraelom. Kraljevao je u Samariji deset godina.
18 I on je činio što je zlo u očima Go­spodnjim; svega vijeka svojega nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh.
19 Pul, kralj Asirije, navali na zemlju; a Menahem dade Pulu tisuću talenata srebra da ruka njegova bude s njim kako bi učvrstio kraljevstvo u svojoj ruci.
20 I Menahem iznudi taj novac od Izraela, od svih imućnih ljudi — od svakog pojedinog po pedeset šekela srebra — da dadne asirskomu kralju. Tako se asirski kralj vratio i nije ostao tamo u zemlji.
21 A ostala djela Menahemova, i sve što je učinio, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
22 I Menahem počinu kod svojih otaca, a namjesto njega zakralji se sin mu Pekahja.
23 Pedesete godine Azarje, kralja Judina, Pekahja, sin Menahemov, postade kraljem nad Izraelom u Samariji. Kraljevao je dvije godine.
24 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh.
25 Tada se njegov časnik Pekah, sin Remalijin, uroti protiv njega i ubi ga u Samariji u palači kraljeva dvora, s Argobom i Arjeom; s njim bijaše i pedesetorica ljudi od sinova gileadovskih. On ga dakle usmrti i zakralji se namjesto njega.
26 Ostala pak djela Pekahjina, i sve što je učinio, eno su zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih.
27 Pedeset i druge godine Azarje, kralja Judina, Pekah, sin Remalijin, postade kraljem nad Izraelom u Samariji. Kraljevao je dvadeset godina.
28 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh.
29 U dane Pekaha, kralja Izraelova, dođe Tiglat-Pileser, kralj asirski, i zauze Ijon i Abel-Bet-Maaku i Janoah i Kedeš i Hacor i Gilead i Galileju, svu zemlju Naftalijevu, i odvede ih u sužanjstvo u Asiriju.
30 Tada Hošea, sin Elin, skova urotu protiv Pekaha, sina Remalijina, pa ga udari i usmrti ga te se zakralji namjesto njega, dvadesete godine Jotama, sina Uzijina.
31 A ostala djela Pekahova, i sve što je učinio, eno su zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih.
32 Druge godine Pekaha, sina Remalijina, kralja Izraelova, Jotam, sin Uzije, kralja Judina, postade kraljem.
33 Bio je u dobi od dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu šesnaest godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Jeruša; bila je kći Cadokova.
34 A on je činio što je pravo u očima Gospodnjim; činio je sve kako je činio i njegov otac Uzija.
35 Samo uzvišice nisu bile uklonjene; puk je još uvijek prinosio žrtve i palio kâd na uzvišicama. On je sagradio Gornje dveri Doma Gospodnjega.
36 A ostala djela Jotamova što ih je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
37 U one dane Gospod poče slati na Judu Recina, kralja sirijskoga, i Pekaha, sina Remalijina.
38 I Jotam počinu kod svojih otaca i bî sahranjen s ocima svojim u gradu Davida, oca svojega. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ahaz.