2. Kraljevima 16

9. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 16”.

1 Sedamnaeste godine Pekaha, sina Remalijina, Ahaz, sin Jotama, kralja Judina, postade kraljem.
2 Ahaz je bio u dobi od dvadeset godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu šesnaest godina. Ni on nije činio što je pravo u očima Gospoda, Boga svojega, kao što je činio njegov otac David,
3 nego je hodio putem kraljeva Izraelovih. Usto je i sina svojega proveo kroz oganj, u skladu s gnusobama naroda što ih je Gospod protjerao ispred sinova Izraelovih.
4 Prinosio je i žrtve i palio kâd na uzvišicama i na brjegovima i pod svakim zelenim drvetom.
5 Tada Recin, kralj sirijski, i Pekah, sin Remalijin, kralj izraelski, pođoše u boj na Jeruzalem; i opkoliše Ahaza, ali ga ne mogoše svladati.
6 U to vrijeme sirijski kralj Recin povrati Siriji Elat i protjera Židove iz Elata. Tada Sirijci uđoše u Elat i ostadoše ondje sve do današnjega dana.
7 Zato Ahaz posla glasnike Tiglat-Pileseru, kralju asirskomu, govoreći: »Ja sam tvoj sluga i sin tvoj; dođi i izbavi me iz ruke kralja sirijskoga i iz ruke kralja izraelskoga, koji se digoše na me.«
8 I uze Ahaz srebra i zlata koje se nađe u Domu Gospodnjemu i u riznicama kraljeva dvora, i posla to na dar kralju asirskomu.
9 I posluša ga kralj asirski; i pođe kralj asirski na Damask i zauze ga. I odvede ljude u sužanjstvo u Kir, a Recina pogubi.
10 Tada kralj Ahaz ode u Damask, u susret asirskomu kralju Tiglat-Pileseru. Pa kad vidje žrtvenik što je bio u Damasku, posla kralj Ahaz svećeniku Uriji nacrt žrtvenika i uzorak njegov, prema svoj njegovoj izradbi.
11 I svećenik Urija sagradi žrtvenik prema svemu što je kralj Ahaz poslao iz Damaska. Tako ga svećenik Urija načini prije no što je kralj Ahaz došao iz Damaska.
12 Pa kad je kralj došao iz Damaska, kralj ugleda žrtvenik te pristupi kralj žrtveniku i prinese žrtvu na njemu.
13 I spali svoju paljenicu i svoju prinosnicu i izli svoju ljevanicu, pa krvlju svoje pomirnice poškropi žrtvenik.
14 A i mjedeni žrtvenik koji bijaše pred Gospodom s prednje strane Doma, između žrtvenika i Doma Gospodnjega, prenese i postavi ga sa sjeverne strane svojega žrtvenika.
15 Onda kralj Ahaz zapovjedi svećeniku Uriji govoreći: »Na velikome žrtveniku spaljivat ćeš jutarnju paljenicu i večernju prinosnicu, i kraljevu paljenicu i njegovu prinosnicu, te paljenicu svega puka zemaljskoga i njihove prinosnice i njihove ljevanice; i svu krv paljenice i svu krv žrtve poškropi po njemu. A mjedeni žrtvenik služit će mi da preko njega ispitujem.«
16 I svećenik Urija učini sve kako je zapovjedio kralj Ahaz.
17 Potom kralj Ahaz skine oplate s podnožja i makne s njih umivaonik. More pak skine s mjedenih volova koji bijahu pod njim i stavi ga na kameni pločnik.
18 I subotnju nadstrešnicu što su je sagradili u Domu i kraljev vanjski ulaz zbog asirskoga kralja ukloni iz Doma Gospodnjega.
19 A ostala djela Ahazova što ih je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
20 I Ahaz počinu kod svojih otaca i bî sahranjen s ocima svojim u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ezekija.