2. Kraljevima 24

17. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 24”.

1 U njegove dane uzađe Nabukodonosor, kralj babilonski, i Jojakim mu postade slugom na tri godine; tada se okrenu i pobuni protiv njega.
2 No Gospod posla na njega čete Kaldejaca i čete Sirijaca i čete Moabaca i čete sinova Amonovih; posla ih dakle na Judu da ga unište, po riječi što ju je Gospod govorio preko svojih slugu proroka.
3 To je, dakako, došlo na Judu po zapovijedi Gospodnjoj, da ga ukloni ispred lica svojega zbog grijeha Manašeovih i zbog svega što je činio,
4 kao i zbog nedužne krvi što ju je prolio. Jer on je Jeruzalem napunio krvlju nedužnom, i to mu Gospod ne htjede oprostiti.
5 A ostala djela Jojakimova, i sve što je učinio, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
6 I Jojakim počinu kod svojih otaca, a namjesto njega zakralji se sin mu Jojakin.
7 I egipatski kralj nije više izlazio iz zemlje svoje jer je babilonski kralj zauzeo sve što je pripadalo egipatskom kralju od Egipatskog potoka do rijeke Eufrata.
8 Jojakin je bio u dobi od osamnaest godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu tri mjeseca. Materi njegovoj ime pak bijaše Nehušta; bila je kći Elnatana iz Jeruzalema.
9 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim, sve kako je činio i otac njegov.
10 U ono doba sluge babilonskoga kralja Nabukodonosora pođu na Jeruzalem. Tako se grad nađe pod opsadom.
11 I babilonski kralj Nabukodonosor dođe na grad dok su ga njegove sluge opsjedale.
12 Tada Jojakin, kralj Judin, izađe pred kralja babilonskoga, on i mati njegova i sluge njegove i zapovjednici njegovi i dvorani njegovi; i babilonski kralj ga zarobi — osme godine svojega kraljevanja.
13 I odnese odande sve blago iz Doma Gospodnjega i blago iz kraljeva dvora, i razbi sve zlatne posude što ih je Salomon, kralj Izraelov, načinio za svetište Gospodnje, kao što je govorio Gospod.
14 I odveo je u sužanjstvo sav Jeruzalem i sve zapovjednike i sve hrabre junake — deset tisuća prognanika, te sve drvodjelje i kovače. Ne osta nitko osim najsiromašnijega puka zemlje.
15 U sužanjstvo je u Babilon odveo i Jojakina, te kraljevu mater i kraljeve žene i dvorane njegove; i moćnike zemaljske odveo je iz Jeruzalema u prognanstvo u Babilon.
16 I sve junake, njih sedam tisuća, te drvodjelje i kovače, tisuću njih, i sve koji bijahu jaki i sposobni za boj, i njih kralj babilonski odvede u prognanstvo u Babilon.
17 Potom babilonski kralj namjesto njega postavi za kralja njegova strica Mataniju i promijeni mu ime u Cidkija.
18 Cidkija je bio u dobi od dvadeset i jedne godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu jedanaest godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Hamutala; bila je kći Jeremije iz Libne.
19 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim, sve kako je činio Jojakim.
20 Jer sve je to došlo na Jeruzalem i na Judu zbog gnjeva Gospodnjega, dok ih napokon nije odbacio ispred lica svojega. Tada se Cidkija pobuni protiv kralja babilonskoga.