2. Kraljevima 8

1. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 8”.

1 Tada Elizej prozbori ženi kojoj bijaše oživio sina, govoreći: »Ustani i pođi, ti i tvoj dom, i nastani se gdje god bi se mogla nastaniti; jer Gospod je dozvao glad, iona će doći i na ovu zemlju i trajat će sedam godina.
2 I žena ustade i učini po riječi čovjeka Božjeg; i otišla je, ona i dom njezin, i nastanila se u zemlji filistejskoj za sedam godina.
3 I dogodi se, po isteku sedme godine, da se žena vrati iz zemlje filistejske te ode zavapiti kralju za svoju kuću i za polje svoje.
4 A kralj je razgovarao s Gehazijem, momkom čovjeka Božjeg, govoreći: »Molim te, pripovijedaj mi o svim velikim djelima što ih učini Elizej.«
5 I dogodi se, dok je on pripovijedao kralju kako je Elizej oživio mrtvoga, kad evo žene kojoj je oživio sina; došla je zavapiti kralju za svoju kuću i za polje svoje. I reče Gehazi: »Gospodaru moj kralju, to je ta žena i to je sin njezin kojega je Elizej oživio.«
6 Pa kad kralj upita ženu, ona mu sve ispripovjedi. I dade joj kralj jednoga dvoranina govoreći: »Povrati joj sve što bijaše njezino i sav urod od polja od dana kad je napustila zemlju pa sve dosad.«
7 Tada Elizej dođe u Damask; a Ben-Hadad, kralj sirijski, bijaše obolio. I javiše mu govoreći: »Čovjek Božji došao je ovamo.«
8 Nato kralj reče Hazaelu: »Uzmi sa sobom dar i pođi u susret čovjeku Božjem pa upitaj Gospoda preko njega govoreći: ‘Hoću li ozdraviti od ove bolesti?’«
9 I Hazael mu pođe u susret i uze sa sobom dar od svega dobroga čega bijaše u Damasku — četrdeset tovara deva. Tako on dođe te stade preda nj i reče: »Tvoj sin Ben-Hadad, kralj sirijski, poslao me k tebi govoreći: ‘Hoću li ozdraviti od ove bolesti?’«
10 A Elizej mu reče: »Idi, reci mu: ‘Sigurno ćeš ozdraviti.’ Ali mi je Go­spod pokazao da će zacijelo umrijeti.«
11 Tada čvrsto uprije prema njemu svoj pogled, dok se ovaj nije postidio; i čovjek Božji zaplaka.
12 Nato Hazael reče: »Zašto plačeš, go­spodaru moj?« A on reče: »Zato što znam kakvo ćeš zlo učiniti sinovima Izraelovim: utvrde ćeš im ognjem spaliti, a mladiće im mačem pobiti; i nejač ćeš im smrskati, a trudnice im rasparati.«
13 Nato Hazael reče: »Ta što je sluga tvoj? Zar je pas da učini takvu strašnu stvar?« A Elizej reče: »Gospod mi je pokazao da ćeš ti postati kraljem nad Sirijom.«
14 Tako on ode od Elizeja pa dođe svojemu gospodaru; a ovaj mu reče: »Što ti je rekao Elizej?« On nato reče: »Rekao mi je da ćeš sigurno ozdraviti.«
15 Ali dogodi se da sutradan uze pokrivač i namoči ga u vodi, pa mu ga prostre po licu te on umrije. I Hazael se zakralji namjesto njega.
16 A pete godine Jorama, sina Ahaba, kralja Izraelova, za Jošafatova kraljevanja nad Judom, Jehoram, sin Jošafata, kralja Judina, postade kraljem.
17 Bio je u dobi od trideset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu osam godina.
18 I on je hodio putem kraljeva Izraelovih, kako je činio dom Ahabov, jer mu je kći Ahabova bila žena; i činio je što je zlo u očima Gospodnjim.
19 Ipak Gospod ne htjede zatrti Judu zbog Davida, sluge svojega, budući da mu je obrekao da će dati svjetiljku njemu i njegovim sinovima zauvijek.
20 Za njegovih dana Edom se odmetnu ispod Judine vlasti i postavi kralja nad sobom.
21 Stoga Joram prijeđe u Cair i sva bojna kola s njim. I dogodi se da on ustade noću i pobi Edomce koji bijahu opkolili njega i zapovjednike bojnih kola; i pobježe puk u svoje šatore.
22 Ipak se Edom odmetnu ispod Judine vlasti sve do dana današnjega. U isto doba odmetnu se i Libna.
23 A ostala djela Joramova, i sve što je učinio, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
24 I počinu Joram kod svojih otaca i bî sahranjen s ocima svojim u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ahazja.
25 Dvanaeste godine Jorama, sina Ahaba, kralja Izraelova, zakralji se Ahazja, sin Jehorama, kralja Judina.
26 Ahazja je bio u dobi od dvadeset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu jednu godinu. Materi njegovoj ime pak bijaše Atalija; bila je kći Omrija, kralja Izraelova.
27 I on je hodio putem doma Ahabova i činio što je zlo u očima Gospodnjim, kao idom Ahabov, jer je on bio zet doma Ahabova.
28 Tada pođe s Joramom, sinom Ahabovim, u boj protiv Hazaela, kralja sirijskoga, kod Ramot-Gileada; i Sirijci raniše Jorama.
29 Tada se kralj Joram vrati u Jizreel da se liječi od rana što mu ih Sirijci zadadoše u Rami kad se borio s Hazaelom, kraljem Sirije. A Ahazja, sin Jehoramov, kralj Judin, siđe u Jizreel pogledati Jorama, sina Ahabova, budući da se ovaj razbolio.