2. Ljetopisa 1

17. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 1”.

 

1 A Salomon, sin Davidov, bio se učvrstio u svojemu kraljevstvu i Gospod, Bog njegov, bijaše s njim i uzvisi ga veoma. 2 Tada Salomon progovori svemu Izraelu, tisućnicima i stotnicima i sucima i svim glavarima svega Izraela, poglavarima otačkih domova. 3 Stoga Salomon i sva zajednica s njime odoše na uzvišicu koja je u Gibeonu, jer ondje bijaše Šator sastanka Božjega, što ga je u pustinji načinio Mojsije, sluga Gospodnji. 4 A Kovčeg Božji David bijaše prenio iz Kirjat-Jearima do mjesta što ga je David pripravio za nj. Bijaše mu naime razapeo šator u Jeruzalemu. 5 I mjedeni žrtvenik što ga je načinio Becalel, sin Urija, sina Hurova, postavi pred tabernakul Gospodnji. Tamo su ga dakle tražili Salomon i zajednica. 6 I uzađe ondje Salomon pred Gospoda do mjedenog žrtvenika, što je bio kod Šatora sastanka, te prinese na njemu tisuću paljenica. 7 One noći ukaza se Bog Salomonu i reče mu: »Zaišći što da ti dadnem.« 8 Nato Salomon reče Bogu: »Ti si iskazao veliko milosrđe mojemu ocu Davidu i mene namjesto njega postavio za kralja. 9 Sada, Gospode, Bože, neka se ispuni obećanje tvoje što si ga dao mojemu ocu Davidu, jer ti si me postavio za kralja nad pukom kojega je mnogo kao praha zemaljskoga. 10 Daj mi sad mudrost i znanje da uzmognem izlaziti i ulaziti pred pukom ovim; jer tko će suditi tomu velikom puku tvojemu?« 11 Nato Bog reče Salomonu: »Budući da ti je to u srcu, a nisi iskao bogatstva, blaga ili slave ili pak života svojih neprijatelja, a nisi ni iskao duga života, nego si za se iskao mudrosti i znanja da bi mogao suditi mojemu puku nad kojim sam te zakraljio, 12 daje ti se mudrost i znanje; a dat ću ti i bogatstva i blaga i slave kakve nije imao nijedan od kraljeva koji bijahu prije tebe niti će ijedan poslije tebe takve imati.« 13 Tada Salomon ode s uzvišice koja bijaše u Gibeonu, od Šatora sastanka, u Jeruzalem, te je kraljevao nad Izraelom. 14 I skupi Salomon kola i konjanikâ (a imao je on tisuću i četiri stotine kola i dvanaest tisuća konjanika); i razmjesti ih po gradovima gdje mu bijahu kola i kod kralja u Jeruzalemu. 15 I učini kralj da u Jeruzalemu srebra i zlata bude kao kamenja, i učini da cedrova bude mnoštvo kao smokvika u nizini. 16 A konji Salomonovi bijahu uvezeni iz Egipta i iz Kue. Kraljevi trgovci dobavljali su ih iz Kue za određenu svotu. 17 Dogonili su i uvozili iz Egipta i kola po šest stotina šekela srebra, a konje po stotinu i pedeset; tako su ih, preko svojih ljudi, i izvozili svim kraljevima hetitskim i kraljevima sirijskim.