2. Ljetopisa 10

26. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 10”.

 

1 Tada Roboam ode u Šekem, jer je sav Izrael došao u Šekem da ga zakralji. 2 I dogodi se, kad to ču Jeroboam, sin Nebatov (a on bijaše u Egiptu, kamo je pobjegao pred kraljem Salomonom), da se Jeroboam vrati iz Egipta. 3 Stoga poslaše po njega i pozvaše ga. Tako Jeroboam i sav Izrael dođoše i prozboriše Roboamu govoreći: 4 »Tvoj nam je otac nametnuo težak jaram; zato nam ti sad olakšaj tešku službu oca svojega i teški jaram što ga je on stavio na nas, pa ćemo ti služiti.« 5 Nato im on reče: »Za tri dana dođite opet k meni.« I puk ode. 6 Tada se kralj Roboam posavjetova sa starcima koji bijahu stajali pred njegovim ocem Salomonom dok je bio živ, govoreći: »Što vi savjetujete da odgovorim ovomu puku?« 7 A oni mu prozboriše govoreći: »Ako budeš dobar prema ovom puku i ugodiš im i prozboriš im lijepim riječima, i oni će tebi biti sluge zauvijek.« 8 Ali on odbaci savjet što mu ga dadoše starci i posavjetova se s mladićima koji bijahu odrasli s njim i koji su stajali pred njim. 9 Reče im dakle: »Što vi savjetujete da odgovorimo ovomu puku koji mi kaza govoreći: ‘Olakšaj taj jaram što ga je otac tvoj stavio na nas’?« 10 A mladići koji bijahu odrasli s njim prozboriše mu govoreći: »Ovako reci tomu puku koji ti kaza govoreći: ‘Tvoj nam je otac nametnuo težak jaram, a ti nam ga olakšaj’ — ovako im reci: ‘Moj mali prst deblji je od bedara oca mojega. 11 I sad, moj vas je otac opteretio teškim jarmom, a ja ću jarmu vašemu pridodati; moj vas je otac kažnjavao bičevima, a ja ću vas kažnjavati štipavcima.’« 12 A treći dan dođe Jeroboam i sav puk Roboamu, kao što je kralj i kazao govoreći: »Vratite se k meni trećega dana.« 13 Tada kralj odgovori puku oštro; i odbaci kralj Roboam savjet staraca, 14 pa im prozbori po savjetu mladićâ govoreći: »Moj vam je otac nametnuo težak jaram, a ja ću još pridometnuti na nj; moj vas je otac kažnjavao bičevima, a ja ću vas kažnjavati štipavcima.« 15 Tako kralj ne posluša puka, jer taj obrat bijaše od Boga, da bi Gospod održao svoju riječ što ju je izrekao preko Ahije Šilonca Jeroboamu, sinu Nebatovu. 16 Pa kad sav Izrael vidje da ih kralj nije poslušao, puk odgovori kralju govoreći: »Kakav dio mi imamo s Davidom? Ta mi nemamo baštine sa sinom Jišajevim. Svatko u svoj šator, Izraele! Ti, Davide, gledaj sad svoj dom!« I sav Izrael ode u svoje šatore. 17 A nad sinovima Izraelovim koji borave u gradovima Judinim, nad njima zakraljeva Roboam. 18 Potom kralj Roboam posla Hadorama, koji bijaše nad porezom, ali ga sinovi Izraelovi zasuše kamenjem te on umrije. Tada se kralj Roboam žurno pope na kola i pobježe u Jeruzalem. 19 Tako se Izrael odmetnuo od doma Davidova sve do današnjega dana.