2. Ljetopisa 11

27. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 11”.

 

1 A kad je Roboam došao u Jeruzalem, skupi dom Judin i Benjaminov, stotinu i osamdeset tisuća biranih ljudi koji bijahu ratnici, da zavojšte protiv Izraela kako bi Roboamu povratili kraljevstvo. 2 Ali dođe riječ Gospodnja Šemaji, čovjeku Božjem, govoreći: 3 »Kaži Roboamu, sinu Salomonovu, kralju Judinu, i svemu Izraelu u Judi i Benjaminu govoreći: 4 ‘Ovako veli Gospod: Ne uzlazite i ne borite se s braćom svojom; vratite se svaki domu svojemu, jer ovo je poteklo od mene.’« I oni poslušaše riječi Gospodnje i odvratiše se od pohoda na Jeroboama. 5 A dok je Roboam stolovao u Jeruzalemu, počeo je graditi utvrđene gradove u Judi. 6 Tako je sagradio Betlehem i Etam i Tekou 7 i Bet-Cur i Soko i Adulam 8 i Gat i Marešu i Zif 9 i Adoraim i Lakiš i Azeku 10 i Coru i Ajalon i Hebron. To su bili tvrdi gradovi u Judi i Benjaminu. 11 I kad učvrsti tvrđave, postavi zapovjednike u njima, te spremišta za hranu i ulje i vino. 12 I u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja, i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judu i Benjamina. 13 A svećenici i leviti iz svih njihovih krajeva, koji bijahu po svem Izraelu, stadoše uza nj. 14 Leviti naime ostaviše svoja podgrađa i svoje posjede i odoše u Judu i u Jeruzalem jer ih Jeroboam i sinovi njegovi isključiše iz svećeničke službe Gospodu. 15 I postavi Jeroboam sebi svećenike za uzvišice, te za satire i telad što ih je načinio. 16 A svi oni koji su svoje srce upravili da traže Gospoda, Boga Izraelova, iz svih plemena Izraelovih, došli su za njima u Jeruzalem da bi žrtvovali Gospodu, Bogu svojih otaca. 17 Tako su ojačali kraljevstvo Judino i osnažili Roboama, sina Salomonova, za tri godine, jer su tri godine hodili putem Davida i Salomona. 18 I uze Roboam sebi za ženu Mahalatu, kćer Jerimota, sina Davidova, i Abihailu, kćer Eliaba, sina Jišajeva, 19 koja mu rodi sinove: Jeuša i Šemarju i Zahama. 20 Poslije nje pak uze Maaku, kćer Abšalomovu, koja mu rodi Abiju i Ataja i Zizu i Šelomita. 21 Ali je Roboam ljubio Maaku, kćer Abšalomovu, više od svih svojih žena i svih svojih inoča. Uzeo je naime osamnaest žena i šezdeset inoča i izrodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri. 22 I postavi Roboam Abiju, sina Maakina, za poglavara i predvodnika među braćom njegovom, jer ga je namjeravao postaviti za kralja.23 Stoga postupi mudro i sve svoje sinove razmjesti po svim krajevima Jude i Benjamina, po svim tvrdim gradovima, i dade im hrane u izobilju, a potraži za njih i mnoštvo žena.