2. Ljetopisa 12

28. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 12”.

 

1 I dogodi se, kad je Roboam utvrdio kraljevstvo i kad je ojačao, da napusti Zakon Gospodnji, on i sav Izrael s njim.2 I dogodi se — pete godine Roboamova kraljevanja — da egipatski kralj Šišak krene na Jeruzalem (jer se bijahu iznevjerili Gospodu) 3 s tisuću i dvjesta bojnih kola i šezdeset tisuća konjanika; a puku koji je došao s njim iz Egipta — Lubijcima, Sukijcima i Etiopljanima — ne bija- še broja. 4 I zauze tvrde gradove što su pripadali Judi te dođe do Jeruzalema. 5 Tada prorok Šemaja dođe k Roboamu i glavarima Jude, koji se bijahu skupili u Jeruzalemu bježećiod Šišaka, i reče im: »Ovako veli Gospod: ‘Vi ste ostavili mene, stoga i ja ostavljam vas u ruke Šišakove.’« 6 Nato se poniziše glavari Izraelovi i kralj te rekoše: »Pravedan je Gospod.« 7 Pa kad Gospod vidje da su se ponizili, dođe riječGospodnja Šemaji govoreći: »Ponizili su se, neću ih uništiti nego ću im donekle dati izbavljenje te se moja srdžba neće izliti na Jeruzalem preko Šišaka. 8 Ali će mu biti sluge, da spoznaju što znači meni služiti, a što služiti zemaljskim kraljevstvima.« 9 Tako Šišak, kralj egipatski, krene na Jeruzalem i uzme blago iz Doma Gospodnjega i blago iz kraljeva dvora — uzeo je sve. Uze i zlatne štitove što ih je načinio Salomon. 10 Tada kralj Roboam namjesto njih načini štitove od mjedi i preda ih u ruke zapovjednikâ straže koja je čuvala ulaz u kraljev dvor. 11 I događalo se, kad god bi kralj ulazio u Dom Gospodnji, dolazili bi stražari i uzimali ih, a potom ih vraćali u stražarnicu. 12 Kad se dakle ponizio, od njega se odvratio gnjev Gospodnji te ga nije sasvim uništio. Usto, bilo je u Judi i dobrih stvari. 13 Tako se kralj Roboam učvrstio u Jeruzalemu i kraljevao. Roboam je naime bio u dobi od četrdeset i jedne godine kad se zakraljio, i sedamnaest godina kraljevao je u Jeruzalemu, gradu što ga Gospod izabra između svih plemena Izraelovih da ondje postavi ime svoje. Materi njegovoj ime pak bijaše Naama; bila jeAmonka. 14 No činio je zlo, jer nije upravio srce svoje da traži Gospoda. 15 A djela Roboamova, i prva i posljednja, zar ona nisu zapisana u besjedama proroka Šemaje i vidioca Ida, gdje su navedena rodoslovlja? A ratova između Roboama i Jeroboama bilo je u sve dane njihove. 16 I počinu Roboam kod svojih otaca, i bî sahranjen u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Abija.