2. Ljetopisa 14

30. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 14”.

 

1 I Abija počinu kod svojih otaca, i sahraniše ga u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Asa. Za njegovih je dana zemlja mirovala deset godina. 2 A Asa je činio što je dobro i pravo u očima Gospoda, Boga njegova. 3 Naime, uklonio je tuđinske žrtvenike i uzvišice, te razorio stupove i polomio ašere. 4 I zapovjedio je Judi da traži Gospoda, Boga svojih otaca, i vrši Zakon i zapovijed. 5 Iz svih gradova Judinih uklonio je i uzvišice i kadione žrtvenike, i kraljevstvo je pod njim bilo mirno. 6 Sagradio je i tvrde gradove u Judi, jer je zemlja bila mirna. I nitko tih godina nije bio u ratu s njim jer mu je Gospod dao počinka. 7 Stoga reče Judi: »Izgradimo ove gradove i opašimo ih zidinama i tornjevima, vratima i prijevornicama; zemlja pred nama još uvijek je naša, jer smo tražili Gospoda, Boga našega; tražili smo ga, i on nam je dao počinka odasvud.« Tako su gradili i imali uspjeha. 8 Imao je Asa i vojsku od trista tisuća onih koji su nosili oklop i koplje iz Jude, te dvjesta i osamdeset tisuća onih koji su nosili štit i zapinjali luk iz Benjamina. Svi ovi bili su hrabri junaci. 9 I izađe na njih Zerah Etiopljanin s vojskom od milijun ljudi i tri stotine kola, te dođe do Mareše. 10 I Asa izađe preda nj; i svrstaše se u bojni red u Cefatskoj dolini kod Mareše. 11 Tada Asa zavapi Gospodu, Bogu svojemu, i reče: »Gospode, tebi je ništa pomoći u borbi između silnoga i nejakoga. Pomozi nam, Gospode, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime pošli na ovo mnoštvo. Gospode, ti si naš Bog, ne daj da protiv tebe nadjača čovjek!« 12 I Gospod potuče Etiopljane pred Asom i pred Judom, i Etiopljani pobjegoše. 13 A Asa ih je s pukom koji bijaše s njim progonio sve do Gerara. I Etiopljani popadaše, tako da nitko od njih ne osta živ, jer bijahu satrti pred Gospodom i pred vojskom njegovom; i oni odniješe vrlo velik plijen. 14 I udariše na sve gradove oko Gerara jer je strah Gospodnji došao na njih; i oplijeniše sve te gradove jer je u njima bilo mnogo plijena. 15 A udariše i na šatore za stoku te odvedoše veliku količinu ovaca i deva, pa se vratiše u Jeruzalem.