2. Ljetopisa 15

31. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 15”.

 

1 Tada Duh Božji dođe na Azarju, sina Odedova. 2 On dakle izađe pred Asu i reče mu: »Čujte me, Aso i sav Judo i Benjamine! Gospod je s vama dok ste vi s njime. I ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas. 3 Ta dugo je vremena Izrael bio bez pravoga Boga i bez svećenika-učitelja i bez Zakona. 4 No kad su se u nevolji svojoj obratili Gospodu, Bogu Izraelovu, i potražili ga, našli su ga. 5 Ali u ona vremena nije bilo mira za onoga koji je izlazio ni za onoga koji je dolazio jer je među svim stanovnicima zemaljskim vladala velika pomutnja. 6 I narod je nasrtao na narod i grad na grad, jer ih je Bog smeo svakoja- kom nevoljom. 7 Ali vi budite jaki i neka vam ne klonu ruke, jer postoji nagrada za vaš trud!« 8 Pa kad Asa ču te riječi i proroštvo proroka Odeda, ohrabri se te ukloni gnusobe iz sve zemlje Judine i Benjaminove i iz gradova što ih bijaše osvojio u Efraimovu gorju. Obnovio je i žrtvenik Gospodnji što je bio pred trije- mom Gospodnjim. 9 Potom je skupio sveg Judu i Benjamina i pridošlice koji su bili kod njih iz Efraima i Manašea i Šimuna, jer je k njemu prebjeglo mnoštvo iz Izra­ela kad su vidjeli da je s njim Gospod, Bog njegov. 10 Tako su se skupili u Jeruzalemu trećega mjeseca petnaeste godine Asina kraljevanja. 11 I onog su dana žrtvovali Gospodu od plijena koji su dognali: sedam stotina goveda i sedam tisuća ovaca. 12 Onda stupiše u savez da će tražiti Gospoda, Boga svojih otaca, svim srcem svojim i svom dušom svojom; 13 a svatko tko ne bi tražio Gospoda, Boga Izraelova, ima se pogubiti, bio malen ili velik, čovjek ili žena. 14 I prisegnuše Gospodu snažnim glasom i klicanjem, i uz trube i rogove. 15 I sav se Juda radovao zbog prisege jer su prisegli svim srcem svojim i tražili ga svom željom svojom — i našli su ga. I Gospod im dade počinka odasvud. 16 Usto, i svoju mater Maaku kralj Asa svrgnu s vlasti jer bijaše načinila grozotu Ašeri. I sasiječe Asa njezinu grozotu pa je satre i spali na potoku Kidronu. 17 Ali uzvišice nisu bile uklonjene iz Izraela. Ipak je Asino srce potpuno pripadalo Gospodu u sve dane njegove. 18 Unio je u Dom Božji i stvari što ih je posvetio njegov otac, kao i stvari što ih je sam posvetio: srebro i zlato i posuđe. 19 I nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.