2. Ljetopisa 16

1. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 16”.

 

1 Trideset i šeste godine Asina kraljevanja Baša, kralj Izraelov, krene na Judu; i obgradi Ramu kako nikomu ne bi dopustio odlaziti i dolaziti Asi, kralju Judinu. 2 Tada Asa iznese srebra i zlata iz riznica Doma Gospodnjega i kraljeva dvora i posla Ben-Hadadu, kralju sirijskomu, koji je stolovao u Damasku, govoreći: 3 »Neka bude savez između mene i tebe kao što je bio i između mojega oca i tvojega oca. Evo, šaljem ti srebra i zlata; hajde, raskini savez svoj s Bašom, kraljem Izraelovim, da bi otišao od mene. 4 I Ben-Hadad posluša kralja Asu te posla zapovjednike vojski što ih je imao na gradove Izraelove. I potuče Ijon i Dan i Abel-Maim te sve Naftalijeve gradove-skladišta. 5 I dogodi se, kad Baša ču za to, da prestade obgrađivati Ramu i obustavi svoj posao. 6 Tada kralj Asa uze sveg Judu, te oni odnesoše kamenje Rame i drvo njezino kojim je Baša obgrađivao pa time Asa obgradi Gebu i Micpu. 7 I u to vrijeme dođe vidjelac Hanani Asi, kralju Judinu, pa mu reče: »Budući da si se oslonio na sirijskoga kralja, a nisi se oslonio na Gospoda, Boga svojega, vojska sirijskoga kralja izmakla ti je iz ruke. 8 Nisu li Etiopljani i Lubijci imali veliku vojsku s vrlo mnogo kola i konjanika? Pa kad si se oslonio na Gospoda, predao ti ih je u ruke. 9 Jer Gospod očima svojim obilazi po svoj zemlji da se pokaže jakim onima koji su predana srca. Ludo si u tome postupio, zato ćeš odsada imati ratove.« 10 Tada se Asa razjari na vidioca i baci ga u tamnicu, jer se zbog toga bijaše rasrdio na nj. U to vrijeme Asa i potlači neke iz puka. 11 I gle, djela Asina, i prva i posljednja, eno su zapisana u Knjizi kraljeva Judinih i Izraelovih. 12 A u trideset i devetoj godini svojega kraljevanja razbolje se Asa na noge te bolest njegovapođe nagore. Ali ni u bolesti svojoj nije tražio Gospoda, nego liječnike. 13 Tako Asa počinu kod svojih otaca pošto umrije četrdeset i prve godine svojega kraljevanja. 14 I sahraniše ga u njegovu grobu što ga je sebi iskopao u Davidovu gradu; i položiše ga na odar koji bijaše napunio mirodijama i različitim pripravcima spravljenima umješnošću pomastara. Potom njemu u čast zapališe veoma velik oganj.