2. Ljetopisa 17

2. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 17”.

 

1 Tada se namjesto njega zakralji sin mu Jošafat i učvrsti se pro-tiv Izraela. 2 On dakle razmjesti vojsku po svim utvrđenim gradovima Judinim i postavi posade po zemlji Judinoj i po gradovima Efraimovim što ih je osvojio njegov otac Asa. 3 I Gospod je bio s Jošafatom jer je on hodio pređašnjim putovima svojega oca Davida i nije tražio baale, 4 nego je tražio Boga svojih otaca i hodio po njegovim zapovijedima, a ne po djelima Izraelovim. 5 Zato je Gospod učvrstio kraljevstvo u njegovoj ruci; i sav je Juda Jošafatu davao darove pa je imao veliko bogatstvo i slavu. 6 I njegovo se srce uznijelo na putovima Gospodnjim pa je još uklonio uzvišice i ašere iz Jude. 7 A treće godine svojega kraljevanja posla svoje knezove Ben-Hajila i Obadiju i Zahariju i Netanela i Mikaju da poučavaju po gradovima Judinim, 8 a s njima i levite: Šemaju i Netaniju i Zebadju i Asahela i Šemiramota i Jonatana i Adoniju i Tobiju i Tob-Adoniju — levite, i s njima svećenike Elišamu i Jehorama. 9 Oni su dakle poučavali po Judi, a sa sobom su uzeli Knjigu Zakona Gospodnjega; i obišli su sve gradove Judine i poučavali puk. 10 I strah Gospodnji bio je na svim kraljevstvima zemaljskim što bijahu oko Jude te se nisu usuđivali zaratiti s Jošafatom. 11 I neki od Filistejaca donosili su Jošafatu darove i danak u novcu, a Arapi mu dogonili sitnu stoku: sedam tisuća i sedam stotina ovnova te sedam tisuća i sedam stotina jaraca. 12 Tako je Jošafat postajao sve veći i veći; i sagradio je u Judi utvrde i gradove-skladišta. 13 I imao je po gradovima Judinim mnoga dobra, a ratnici, hrabri junaci, bili su u Jeruzalemu. 14 A ovo je njihov broj, prema domovima njihovih otaca. Od Jude, tisućnici: Adna, zapovjednik, i s njim tri stotine tisuća hrabrih junaka; 15 a do njega Johanan, zapovjednik, i s njim dvjesta osamdeset tisuća; 16do njega pak Amasja, sin Zikrijev, koji se dragovoljno podao Gospodu, i s njim dvije stotine tisuća hrabrih junaka. 17 A od Benjamina: Eliada, hrabri junak, i s njim dvije stotine tisuća naoružanih lukom i štitom; 18 a do njega Jozabad i s njim sto i osamdeset tisuća opremljenih za boj. 19 To su oni koji su služili kralju, povrh onih koje kralj razmjesti u utvrđenim gradovima po svem Judi.