2. Ljetopisa 19

4. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 19”.

 

1 Tada se Jošafat, kralj Judin, s mirom vrati svojoj kući u Jeruzalem. 2 A Jehu, sin Hananijev, vidjelac, izađe preda nj te reče kralju Jošafatu: »Zar da pomažeš bezbožniku i ljubiš one koji mrze Gospoda? Zato i dolazi na te srdžba od Gospoda. 3 Ipak se u tebe našlo nešto dobro, jer si uklonio ašere iz zemlje i upravio srce svoje da traži Boga.« 4 A Jošafat je živio u Jeruzalemu i opetovano izlazio među puk od Beer-Šebe do Efraimova gorja da bi ih vratio Gospodu, Bogu njihovih otaca. 5 I postavi suce u zemlji po svim utvrđenim gradovima Judinim, grad po grad. 6 I reče sucima: »Vi pazite što radite, jer ne sudite za čovjeka nego za Gospoda, koji je s vama kad izričete presudu. 7 Zato nek sad na vama bude strah Gospodnji; čuvajte se i vršite, jer u Go­spoda, Boga našega, nema nepravde ni pristranosti prema osobama ni uzimanja mita.« 8 Usto, postavi Jošafat u Jeruzalemu i neke od levita i svećenika i poglavara otačkih domova u Izraelu za sudove Gospodnje i za sporove kad se vrate u Jeruzalem. 9 I zapovjedi im govoreći: »Tako radite u strahu Gospodnjemu, vjerno i predana srca. 10 I kakav god spor dođe k vama od vaše braće koja žive po svojim gradovima — da rasudite između krvi i krvi, između zakona i zapovijedi, propisâ i uredaba — upozorite ih, kako ne biste bili krivi Gospodu te srdžba dođe na vas i na braću vašu. Tako činite pa nećete biti krivi.11 I evo, svećenički poglavar Amarja bit će nad vama u svim poslovima Gospodnjim, a Zebadja, sin Jišmaelov, nadstojnik doma Judina, bit će nad svim kraljevskim poslovima. Leviti će pak pred vama biti službenici. Budite jaki i radite, i Gospod će biti s onim tko je dobar.«