2. Ljetopisa 2

18. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 2”.

 

1 Tada Salomon naumi sagraditi Dom imenu Gospodnjemu i dvor za svoje kraljevstvo. 2 I odbroji Salomon sedamdeset tisuća ljudi za nosače i osamdeset tisuća ljudi za kamenoresce u gori te tri tisuće i šest stotina ljudikoji će ih nadgledati. 3 Tada Salomon poruči Huramu, tirskomu kralju, govoreći: »Kao što si radio s mojim ocem Davidom kad si mu slao cedrovine da sagradi sebi kuću u kojoj će stanovati, tako surađuj i sa mnom. 4 Ja, evo, gradim Dom imenu Gospoda, Boga svojega, da bih ga njemu posvetio; da se pred njim pali miomirisni kâd i svagda postavljaju prineseni kruhovi i da se prinose paljenice jutrom i večeri, subotama i za mlađaka i na blagdane Gospoda, Boga našega. To je odredba Izraelu zavijeke. 5 A Dom što ga ja gradim bit će velik, jer je naš Bog veći od sviju bogova. 6 Ta tko bi imao snage njemu graditi Dom kad ga nebesa i nebesa nad nebesima ne moguobuhvatiti? I tko sam ja da njemu gradim Dom, osim zato da se pred njim pali kâd? 7 Zato mi sad pošalji čovjeka umješna u radu sa zlatom i srebrom i mjedi i željezom i purpurom i grimizom i modrovinom, i vična rezbarstvu;on će raditi s umješnicima koji su sa mnom u Judi i u Jeruzalemu, što ih je pripravio moj otac David. 8 Pošalji mi iz Libanona i cedrova, jelova i algumova drveta, jer znam ja da tvoje sluge umiju sjeći stabla libanonska. A moje će sluge, evo, biti s tvojim slugama 9 eda bi mi pripravili mnogo drveta, jer će kuća što ću je ja graditi biti velika i čudesna. 10 A slugama tvojim, drvosječama koji će obarati stabla, dajem, evo, dvadeset tisuća mjerova stučene pšenice i dvadeset tisuća mjerova ječma i dvadeset tisuća bata vina i dvadeset tisuća bata ulja.« 11 Nato Huram, kralj tirski, pismeno odgovori te posla Salomonu: »Zato što Gospod ljubi svoj puk, tebe je postavio za kralja nad njim.« 12 I reče Huram: »Blagoslovljen bio Gospod, Bog Izraelov, koji stvori nebo i zemlju, koji je kralju Davidu dao mudra sina, obdarena razboritošću i razumom, koji će graditi Dom Gospodu i dvor za svoje kraljevstvo. 13 Zato tisad šaljem čovjeka umješna, obdarena razumom, Huram-Abija, 14 sina jedne od kćeri Danovih i oca mu čovjeka Tirca. On je vješt u radu sa zlatom i srebrom, s mjedi, sa željezom, s kamenom i drvetom, s purpurom, s modrovinom, te s finim lanom i grimizom, kao i u rezbarenju svakojakih rezbarija i u smišljanju svakojakih nacrta koji mu se zadaju. On će raditi s tvojim umješnicima i s umješnicima mojega gospodara Davida, oca tvojega. 15 Zato nek sad moj gospodar pošalje svojim slugama što je obrekao: pšenice i ječma, ulja i vina. 16 A mi ćemo nasjeći stabala s Libanona, koliko god ti treba, i dovest ćemo ti ih splavima po moru u Jafu, a ti ih prevezi u Jeruzalem.« 17 Tada Salomon pobroji sve ljude pridošlice koji bijahu u zemlji Izraelovoj nakon prebrojavanja kad ih je prebrojio njegov otac David; i nađe ih se stotinu pedeset i tri tisuće i šest stotina. 18 I od njih odredi sedamdeset tisuća da budu nosači i osamdeset tisuća da budu kamenoresci u gori, te tri tisuće i šest stotina ljudi da nadgledaju rad puka.