2. Ljetopisa 23

8. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 23”.

 

1 A sedme godine Jojada se učvrsti pa uze stotnike: Azarju, sina Jerohamova, i Jišmaela, sina Johananova, i Azarju, sina Obedova, i Maaseju, sina Adajina, i Elišafata, sina Zikrijeva; i oni uđoše u savez s njim. 2 Onda stadoše obilaziti Judom te skupiše levite iz svih gradova Judinih i poglavare otačkih domova u Izraelu pa dođoše u Jeruzalem. 3 Tada sav zbor sklopi savez s kraljem u Domu Božjemu. I reče im Jojada: »Evo, kraljevat će sin kraljev, kao što je Gospod obrekao za sinove Davidove. 4 Ovo je ono što ćete učiniti: trećina vas koji ulazite subotom, svećenici i leviti, bit će vratari na pragovima, 5 trećina pak neka bude u kraljevu dvoru, a trećina na Temeljnim dverima. A sav puk bit će u predvorjima Doma Gospodnjega. 6 Ali neka nitko ne ulazi u Dom Go­spodnji osim svećenikâ i onih levita koji služe. Oni neka ulaze, jer oni su sveti; a sav puk neka se drži naredbe Gospodnje. 7 Onda nek leviti okruže kralja sve uokolo, svatko sa svojim oružjem u ruci svojoj, pa tko uđe u Dom, neka se pogubi. A vi budite uz kralja kad ulazi i kad izlazi.« 8 I učiniše leviti i sav Juda sve kako je zapovjedio svećenik Jojada. Uzeše dakle svaki svoje ljude koji subotom ulaze s onima koji subotom izlaze; jer svećenik Jojada ne bijaše otpustio redova. 9 Tada svećenik Jojada dade stotnicima koplja i štitove i oklope što su pripadali kralju Davidu, koji bijahu u Domu Božjemu. 10 I postavi sav puk, svakoga s njegovim oružjem u ruci njegovoj, od desne strane Doma do lijeve strane Doma, uza žrtvenik i uz Dom, sve uokolo kralja. 11 Onda izvedoše kraljeva sina te staviše krunu na nj i dadoše mu Svjedočanstvo, pa ga postaviše za kralja. Zatim ga Jojada i njegovi sinovi pomazaše te rekoše: »Živio kralj!« 12 A kad Atalija ču viku puka koji se strčao i hvalio kralja, dođe k puku u Dom Gospodnji. 13 I pogleda ona, kad gle: kralj je stajao kod svojega stupa na ulazu, a knezovi i trubači bijahu do kralja; i sav puk zemaljski radovao se i trubio u trube, i pjevači s glazbalima i oni koji su vodili slavljenje. Nato Atalija razdrije haljine svoje te reče: »Izdaja! Izdaja!« 14 A svećenik Jojada izvede stotnike, zapovjednike vojske, i reče im: »Izvedite je kroz postrojbe, a tko pođe za njom, neka se pogubi mačem.« Jer reče svećenik: »Nemojte je pogubiti u Domu Gospodnjemu.« 15 I staviše ruke na nju; pa kad je stigla do ulaza na Konjske dveri u kraljev dvor, ondje je pogubiše. 16 Tada Jojada sklopi savez između sebe i svega puka i kralja, da će biti puk Gospodnji. 17 Potom sav puk ode u Baalov dom i razori ga. I skršiše njegove žrtvenike i likove njegove, a Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima. 18 Onda Jojada uspostavi nadgledništvo nad Domom Gospodnjim pod vodstvom levitskih svećenika, koje David bijaše porazdijelio u Domu Gospodnjemu da prinose paljenice Gospodu, kao što je pisano u Zakonu Mojsijevu, s radošću i s pjesmom, po naputku Davidovu. 19 Postavio je i vratare na dverima Doma Gospodnjega, da onaj koji se bilo čime onečistio ne bi ulazio. 20 Uze zatim stotnike i odličnike i upravitelje među pukom, i sav puk zemaljski, pa izvede kralja iz Doma Gospodnjega; i uđoše kroz Gornje dveri u kraljev dvor te posjedoše kralja na kraljevsko prijestolje. 21 I radovao se sav puk zemaljski, a grad se umirio jer su Ataliju ubili mačem.