2. Ljetopisa 24

9. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 24”.

 

1 Joaš je bio u dobi od sedam godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu četrdeset godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Cibja; bila je iz Beer-Šebe. 2 A Joaš je činio što je pravo u očima Gospodnjim u sve dane svećenika Jojade. 3 I Jojada ga oženi dvjema ženama te on izrodi sinova i kćeri. 4 I dogodi se poslije toga da Joaš srcem prionu da obnovi Dom Gospodnji. 5 Stoga skupi svećenike i levite i reče im: »Izađite u gradove Judine pa skupite od svega Izraela novaca da se obnovi Dom Boga vašega, od godine do godine; vi dakle požurite s tim.« Ali levitima se nije žurilo. 6 Zato kralj pozva poglavara Jojadu i reče mu: »Zašto ne tražiš od levita da donose iz Jude i iz Jeruzalema prilog za Šator svjedočanstva, kako su zapovjedili Mojsije, sluga Gospodnji, i zbor Izraelov?« 7Naime, sinovi Atalije, one zlikovke, bijahu poharali Dom Božji, a i sve posvećene stvari Doma Gospodnjega upotrijebili za baale. 8 Tada kralj zapovjedi, te načiniše jedan kovčeg i postaviše ga izvana na dveri Doma Gospodnjega. 9 I pustiše glas po Judi i po Jeruzalemu da se Gospodu donosi prilog što ga Mojsije, sluga Božji, bijaše odredio Izraelu u pustinji. 10 I obradovaše se svi knezovi i sav puk, pa počeše donositi i bacati u kovčeg sve dok nisu dovršili. 11 I dogodilo bi se, kad bi kovčeg rukom levitâ bio donesen u kraljevsko nadgledništvo i kad bi se vidjelo da ima mnogo novaca, da bi došli kraljev pisar i povjerenik svećeničkoga poglavara i ispraznili kovčeg, pa ga opet odnosili i vraćali na njegovo mjesto. Tako su činili iz dana u dan te prikupili mnogo novca. 12 A kralj i Jojada davali su ga onima koji su obavljali posao u službi za Dom Gospodnji. Ovi su pak unajmljivali klesare i drvodjelje da se obnovi Dom Gospodnji, kao i one koji umiju sa željezom i mjedi, da se popravi Dom Gospodnji. 13 Tako su oni koji su obavljali posao radili, i posao obnove napredovao je pod njihovom rukom. I postavili su Dom Božji u njegovo prvotno stanje, i ojačali ga. 14 A kad su sve svršili, donijeli su pred kralja i Jojadu ostatak novca; od toga su načinili posuđe za Dom Gospodnji, posuđe za službu i prinošenje, zatim žlice, te zlatne i srebrne posude. I prinosili su paljenice u Domu Gospodnjemu neprekidno, u sve dane Jojadine. 15 I ostarje Jojada i nasiti se života, pa umrije; bio je u dobi od stotinu i trideset godina kad je umro. 16 I sahraniše ga u Davidovu gradu među kraljevima, jer je činio dobro u Izraelu i prema Bogu i Domu njegovu. 17 A poslije smrti Jojadine dođoše knezovi Judini i pokloniše se kralju. Tada kralj poče njih slušati. 18 Tako zapustiše Dom Gospoda, Boga svojih otaca, testadoše služiti ašerama i kumirima. I dođe srdžba na Judu i Jeruzalem zbog te njihove krivice. 19 Bog im je ipak slao proroke da ih vrate Gospodu i oni su svjedočili protiv njih, ali ovi nisu slušali. 20 Tada Duh Božji obuze Zahariju, sina svećenika Jojade, koji stade ponad puka i reče im: »Ovako veli Bog: ‘Zašto vi kršite zapovijediGospodnje te nemate uspjeha? Budući da ste ostavili Gospoda, i on će ostaviti vas.’« 21 Ali se oni urotiše protiv njega i zasuše ga kamenjem, po kraljevoj zapovijedi, u predvorju Doma Gospodnjega. 22 I kralj Joaš se ne spomenu milosrđa što mu ga je iskazivao njegov otac Jojada, nego mu ubi sina. I dok je on umirao, reče: »Neka Gospod vidi i osveti!« 23 I dogodi se, kad je prošla godina, da na nj pođe sirijska vojska. Dođoše dakle u Judu i Jeruzalem i pobiše sve pučke glavare među pukom, a sav plijen poslaše kralju u Damask. 24 Iako je sirijska vojska došla s malim brojem ljudi, ipak im je Gospod predao u ruke vrlo brojnu vojsku, jer ostaviše Gospoda, Boga svojih otaca. Tako su izvršili sud nad Joašem. 25 I kad su otišli od njega (jer ostavili su ga teško ranjena), njegove se sluge urotiše protiv njega zbog krvi sinova svećenika Jojade i ubiše ga na postelji njegovoj, te umrije. I sahraniše ga u Davidovu gradu, ali ga nisu pokopali u kraljevskim grobovima. 26 A ovo su oni koji se urotiše protiv njega: Zabad, sin Šimate Amonke, i Jozabad, sin Šimrite Moapke. 27 A o njegovim sinovima i mnogim proroštvima o njemu, i o obnavljanju Doma Božjega, eno je zapisano u tumačenju Knjige kraljeva. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Amacja.