2. Ljetopisa 25

10. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 25”.

 

1 Amacja je bio u dobi od dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu dvadeset i devet godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Joadana; bila je iz Jeruzalema. 2 I činio je on što je pravo u očima Gospodnjim, ali ne predana srca. 3 I dogodi se, kad se kraljevstvo učvrstilo pod njim, da pogubi one svoje sluge koji su ubili kralja, oca njegova. 4 Ali sinove njihove nije pogubio, nego je učinio kako je pisano u Zakonu, u knjizi Mojsijevoj, gdje Gospod zapovijeda govoreći: »Neka se očevi ne pogubljuju zbog sinova i neka se sinovi ne pogubljuju zbog očeva, nego će svatko biti pogubljen zbog svojega grijeha.« 5 Onda Amacja skupi Judu i postavi im, prema otačkim domovima, tisućnike i stotnike — po svem Judi i Benjaminu. I pošto pobroja one u dobi od dvadeset godina pa naviše, nađe tri stotine tisuća biranih ljudi koji će ići na vojsku, vičnih koplju i štitu. 6 I najmi iz Izraela sto tisuća hrabrih junaka za stotinu talenata srebra. 7 Ali dođe k njemu čovjek Božji govoreći: »Kralju, neka vojska Izraelova ne ide s tobom, jer Gospod nije s Izraelom ni s ijednim od sinova Efraimovih. 8 Nego ako ideš, idi ti! Ojunači se za boj, inače će te Bog oboriti pred neprijateljem; jer Bog ima moć pomoći i oboriti.« 9 Nato Amacja reče čovjeku Božjem: »A što da činimo sa stotinu talenata što sam ih dao četama Izraelovim?« A čovjek Božji reče: »Gospod ti ima dati više od toga.« 10 Tada Amacja odvoji čete koje mu bijahu došle iz Efraima, da idunatrag u svoje mjesto. Ali gnjev njihov silno planu na Judu te se vratiše u svoje mjesto u žestoku gnjevu. 11 No Amacja se ohrabri i povede svoj puk, pa ode u Slanu dolinu i potuče deset tisuća sinova Seirovih. 12 A deset tisuća preživjelih sinovi Judini zarobiše i odvedoše ih na vrh stijene, pa ih pobacaše s vrha stijene te se svi smrskaše. 13 Ali vojnici čete što ju je Amacja poslao natrag da ne ide s njime u boj navališe na gradove Judine, od Samarije pa do Bet-Horona, i pobiše u njima tri tisuće ljudi te naplijeniše velik plijen. 14 I dogodi se, nakon što je Amacja došao s pokolja Edomaca, da donese bogove sinova Seirovih i postavi ih sebi za bogove, pa se stadeklanjati pred njima i paliti im kâd. 15 Tada Gospod gnjevom planu na Amacju pa posla k njemu proroka koji mu reče: »Zašto tražiš bogove toga puka koji svoj puk nisu izbavili iz tvoje ruke?« 16 I dogodi se, dok mu je on togovorio, da kralj njemu reče: »Jesmo li tebe postavili za kraljeva savjetnika? Prestani! Zašto da te pogube?« Tada prorok prestade, ali reče: »Znam da te Bog odlučio uništiti kad to činiš a ne slušaš mojega savjeta.« 17 Tada se Amacja, kralj Judin, posavjetova te posla glasnike Joašu, sinu Joahaza, sina Jehuova, kralju Izraelovu, govoreći: »Dođi da se sučelimo!« 18 A Joaš, kralj Izraelov, poruči Amacji, kralju Judinu, govoreći: »Trn što bijaše na Libanonu poruči cedru što bijaše na Libanonu govoreći: ‘Daj svoju kćer mojemu sinu za ženu.’ No divlje su zvijeri koje bijahu na Libanonu prolazile i zgazile trn. 19 Eto, potukao si, veliš, Edomce, ali ti se srce ponijelo pa tražiš slavu. Ostani sad u kući svojoj; zašto izazivaš zlo da propadneš, i ti i Juda s tobom?« 20 Ali Amacja ne posluša, jer je to došlo od Boga, da bi ih predao u ruke Joašu zato što su tražili edomske bogove. 21 Stoga Joaš, kralj Izraelov, uzađe, pa se on i Amacja, kralj Judin, sučeliše u Bet-Šemešu (koji pripada Judi). 22 I Juda bî potučen pred Izraelom te pobježe svatko u svoj šator. 23 I Joaš, kralj Izraelov, uhvati u Bet-Šemešu Judina kralja Amacju, sina Joaša, sina Joahazova. I dovede ga u Jeruzalem pa sruši jeruzalemski zid od Efraimovih dveri do Ugaonih dveri — četiri stotine lakata. 24 I uze sve zlato i srebro i sve predmete što su se nalazili u Domu Božjemu kod Obed-Edoma i u riznicama kraljeva dvora, i taoce, pa se vrati u Samariju. 25 I živio je Amacja, sin Joaša, kralja Judina,još petnaest godina poslije smrti izraelskog kralja Joaša, sina Joahazova. 26 A ostala djela Amacjina, prva i posljednja, zar nisu, eno, zapisana u Knjizi kraljeva Judinih i Izraelovih? 27 A od vremena kako je Amacja odstupio od Gospoda kovali su u Jeruzalemu urotu protiv njega; zato on pobježe u Lakiš. No oni poslaše za njim u Lakiš i umoriše ga ondje. 28 Potom ga na konjima preniješe odande i sahraniše ga kod njegovih otaca u Judinu gradu.