2. Ljetopisa 27

12. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 27”.

 

1 Jotam je bio u dobi od dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu šesnaest godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Jeruša; bila je kći Cadokova. 2 I on je činio što je pravo u očima Gospodnjim, sve kako je činio otac mu Uzija (osim što nije ušao u Hram Go-spodnji). Ali puk je i dalje bio pokvaren. 3 On je sagradio Gornje dveri Doma Gospodnjega, a gradio je mnogo i na Ofelskom zidu. 4 Sagradio je i gradove u gorama Jude, a po šumama sagradi utvrde i tornjeve. 5 I ratovao je on s kraljem sinova amonskih i nadjačao ih. I dadoše mu sinovi Amonovi one godine stotinu talenata srebra te deset tisuća mjerova pšenice i deset tisuća mjerova ječma. Toliko su mu platili sinovi Amonovi i druge i treće godine. 6 Tako se Jotam učvrstio, jer je pripravio svoje putove pred Gospodom, Bogom svojim. 7 A ostala djela Jotamova i svi njegovi ratovi i putovi njegovi, eno su zapisani u Knjizi kraljeva Izraelovih i Judinih. 8 Bio je u dobi od dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu šesnaest godina. 9 I počinu Jotam kod svojih otaca i sahraniše ga u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ahaz.