2. Ljetopisa 28

13. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 28”.

 

1 Ahaz je bio u dobi od dvadeset godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu šesnaest godina. Ali on nije činio što je pravo u očima Gospodnjim kao njegov otac David, 2 nego je hodio putovima kraljeva Izra­elovih pa je i baalima načinio livene likove. 3 On je i palio kâd u dolini Ben-Hinom i spaljivao svoje sinove u ognju, u skladu s gnusobama naroda što ih je Go­spod protjerao ispred sinova Izraelovih. 4 I prinosio je žrtve i palio kâd po uzvišicama i po brežuljcima i pod svakim zelenim drvetom. 5 Zato ga je Gospod, Bog njegov, predao u ruke sirijskoga kralja; i Sirijci ga potukoše i odvedoše mu u sužanjstvo veliko mnoštvo zasužnjenih pa ih dovedoše u Damask. A bio je predan i u ruke kralja Izraelova koji ga je potukao pomorom velikim. 6 Naime, Pekah, sin Remalijin, pobio je u Judi stotinu i dvadeset tisuća u jednome danu, sve hrabrih ljudi, jer su ostavili Gospoda, Boga svojih otaca. 7 A Zikri, junak od Efraima, ubio je Maaseju, kraljeva sina, i Azrikama, predstojnika dvora, i Elkanu, drugoga do kralja. 8 Tako su sinovi Izraelovi zarobili od svoje braće dvije stotine tisuća žena, sinova i kćeri, a nakupili su od njih i silan plijen te donijeli plijen u Samariju. 9 Ali ondje bijaše prorok Gospodnji, ime mu Oded; i izađe on pred vojsku koja je došla u Samariju pa im reče: »Evo, budući da se Gospod, Bog vaših otaca, razjario na Judu, on ih predade vama u ruke i vi ste ih ubijali srdžbom što je do neba doprla. 10 A vi sad još mislite pokoriti sinove Judine i Jeruzalem da vam budu robovi i ropkinje! Ipak, niste li i vi sami navukli krivnju predGospodom, Bogom svojim? 11 Zato me sad poslušajte i vratite sužnje koje ste zarobili od braće svoje, jer ćete osjetiti na sebi žestinu gnjeva Gospodnjega.« 12 Tada neki od poglavara sinova Efraimovih — Azarja, sin Johananov, Berekja, sin Mešilemotov, te Ezekija, sin Šalumov, i Amasa, sin Hadlajev — ustadoše na one koji dođoše iz boja 13 pa im rekoše: »Nemojte ovamo dovoditi sužnje, jer navukavši na nas krivnju pred Gospodom, vi mislite još pridodati na naše grijehe i na krivnju našu; jer krivnja je naša velika i žestina gnjeva već je nad Izraelom.« 14 Tada vojnici ostaviše sužnje i plijen pred knezovima i svom zajednicom. 15 Zatim ljudi koji bijahu poimence određeni ustadoše i uzeše sužnje pa sve gole među njima odjenuše odjećom iz plijena. A kad su ih odjenuli i obuli ih pa ih nahranili i napojili ih, pomazali su ih i poveli na magarcima sve iznemogle te ih doveli u Jerihon, grad palmi, do njihove braće. Onda se vratiše u Samariju. 16 U to doba kralj Ahaz posla poziv kraljevima Asirije da mu pomognu.17 Jer Edomci opet krenuše i udariše na Judu pa odvedoše sužnje. 18 I Filistejci navališe na gradove u nizini i na jugu Jude pa zauzeše Bet-Šemeš i Ajalon i Gederot, te Soko s njegovim naseljima i Timnu s njezinim naseljima i Gimzo s njegovim naseljima; i nastaniše se ondje. 19 Gospod je naime ponizio Judu zbog Ahaza, kralja Izraelova, jer je razuzdao Judu i teško se iznevjerio Gospodu. 20 I Tiglat-Pilneser, kralj asirski, pođe na nj i pritijesni ga, a ne da ga ojača. 21 Ahaz je naime uzeo dio blaga iz Doma Gospodnjega i kraljeva dvora i od knezova, i dao to kralju asirskomu, ali mu ni to nije pomoglo. 22 A u to vrijeme kad ga je ovaj pritisnuo postao je još nevjerniji Gospodu. Takav je bio kralj Ahaz. 23 I prinosio je žrtve bogovima damaščanskim, koji su ga potukli; i reče: »Kad bogovi sirijskih kraljeva njima pomažu, prinosit ću im žrtve da bi i meni pomagali.« Ali oni su bili na propast njemu i svemu Izraelu. 24 I pokupio je Ahaz posuđe iz Doma Božjega i porazbijao posuđe iz Doma Božjega i zatvorio vrata Doma Gospodnjega i načinio sebi žrtvenike po svim uglovima u Jeruzalemu. 25 I u svakom pojedinom Judinom gradu načinio je uzvišice da bi palio kâd drugim bogovima i gnjevio Gospoda, Boga svojih otaca. 26 A ostala njegova djela i svi njegovi putovi, i prvi i posljednji, eno su zapisani u Knjizi kraljeva Judinih i Izraelovih. 27 I Ahaz počinu kod svojih otaca i sahraniše ga u gradu, u Jeruzalemu, ali ga nisu unijeli u grobove kraljeva Izraelovih. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ezekija.