2. Ljetopisa 29

14. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 29”.

 

1 Ezekija se zakraljio u dobi od dvadeset i pet godina, a kraljevao je u Jeruzalemu dvadeset i devet godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Abija; bila je kći Zaharijina. 2 A on je činio što je pravo u očima Gospodnjim, sve kako je činio njegov otac David. 3 Prve godine svojega kraljevanja, prvoga mjeseca, on je otvorio vrata Doma Gospodnjegai popravio ih. 4 Zatim je doveo svećenike i levite i sabrao ih na Istočnom trgu. 5 Tada im reče: »Čujte me, leviti! Posvetite se sada i posvetite Dom Gospoda, Boga svojega, i iznesite nečist iz svetišta. 6 Jer naši su se oci iznevjerili i činili što je zlo u očima Gospoda, Boga našega; i ostavili su ga i odvratili lica svoja od nastana Gospodnjega i okrenuli mu leđa. 7 Zatvorili su i trijemska vrata i utrnuli svjetiljke, i nisu palili kâd niti su prinosili paljenice u svetištu Boga Izraelova. 8 Zato je srdžba Gospodnja došla na Judu i Jeruzalem te ih je predao užasu, strahoti i zvižduku, kao što i sami vidite svojim očima. 9 Ta eno, očevi su naši pali od mača, a naši sinovi i naše kćeri i žene naše zato su u sužanjstvu. 10 Meni je sad na srcu da sklopim savez s Gospodom, Bogom Izraelovim, da bi se žestina gnjeva njegova odvratila od nas. 11 Sinovi moji, ne budite sad nemarni, jer vâs je izabrao Gospod da stojite pred njim, da mu služite i da mu budete služnici i palite kâd.« 12 Tada ustadoše leviti: Mahat, sin Amasajev, i Joel, sin Azarjin — od sinova Kehatovaca; a od sinova Merarijevih — Kiš, sin Abdijev, i Azarja, sin Jehalelelov; a od Geršonovaca — Joah, sin Zimin, i Eden, sin Joahov; 13 a od sinova Elicafanovih — Šimri i Jeiel; a od sinova Asafovih — Zaharija i Matanija; 14 a od sinova Hemanovih — Jehiel i Šimej; a od sinova Jedutunovih — Šemaja i Uziel. 15 Oni dakle skupiše svoju braću i posvetiše se, pa odoše — na zapovijed kraljevu, prema riječima Gospodnjim — očistiti Dom Gospodnji. 16 I svećenici uđoše u unutrašnjost Doma Gospodnjega da bi ga očistili; i svu nečistoću što su je našli u svetištu Gospodnjemu izniješe u predvorje Doma Gospodnjega, gdje su je pak prihvaćali leviti da bi je iznijeli napolje na potok Kidron. 17 I počeli su posvećivati prvoga dana prvoga mjeseca, a osmoga dana toga mjeseca ušli su u trijem Gospodnji. Potom su osam dana posvećivali Dom Gospodnji, a šesnaestoga su dana prvoga mjeseca završili. 18 Tada uđoše kralju Ezekiji i rekoše: »Očistili smo sav Dom Gospodnji, žrtvenik za paljenice sa svim njegovim priborom i stol za prinesene kruhove sa svim njegovim priborom. 19 A sav pribor što ga je kralj Ahaz za svojega kraljevanja bacio u nevjeri svojoj pripravili smo i posvetili; i eno ga pred žrtvenikom Gospodnjim.« 20 Onda kralj Ezekija podrani, pa skupi gradske glavare i uzađe u Dom Gospodnji. 21 I dovedoše sedam junaca i sedam ovnova i sedam jaganjaca i sedam jaraca za okajnicu, za kraljevstvo i za Svetište i za Judu. Tada reče svećenicima, sinovima Aronovim, da ih prinesu na žrtveniku Gospodnjemu. 22 Pa kad zaklaše goveda, svećenici uzeše krv i poškropiše žrtvenik; zaklaše i ovnove, i krvlju poškropiše žrtvenik; zaklaše i jaganjce, i krvlju poškropiše žrtvenik. 23 Onda dovedoše jarce za okajnicu pred kralja i zajednicu, i položiše ruke svoje na njih. 24 Zatim ih svećenici zaklaše i njihovom krvlju očistiše žrtvenik da izvrše pomirenje za sav Izrael, jer kralj bijaše zapovjedio da se prinese paljenica i okajnica za sav Izrael. 25 I postavio je levite u Domu Gospodnjemu, s cimbalima, s harfama i citarama, prema zapovijedi Davida i kraljeva vidioca Gada i proroka Natana; jer ta zapovijed bijaše od Gospoda, preko proroka njegovih. 26 Tako su leviti stajali s Davidovim glazbalima, a svećenici s trubama. 27 Tada Ezekija zapovjedi da prinesu paljenicu na žrtveniku. I kad se počela prinositi paljenica, počela je pjesma Gospodnja uz trube i na glazbalima Davida, kralja Izraelova. 28 I sva je zajednica iskazivala štovanje, i pjevači su pjevali a trubači trubili. Sve je to potrajalo dok se nije svršila paljenica. 29 A kad su svršili s prinošenjem, pokloniše se kralj i svi koji bijahu s njim i iskazaše štovanje. 30 Potom su kralj Ezekija i glavari zapovjedili levitima da slave Gospoda riječima Davida i vidioca Asafa; i slavili su s radošću i klanjali se i iskazivali štovanje. 31 Tada Ezekija progovori i reče: »Sada ste se posvetili Gospodu; pristupite i donesite žrtve i zahvalnice u Dom Gospodnji.« I zajednica donese žrtve i zahvalnice; i svatko tko je bio voljna srca donio je paljenice. 32 A broj paljenica što ih je zajednica donijela bijaše: sedamdeset goveda, sto ovnova i dvjesta jaganjaca; sve ovo bilo je za paljenicuGospodu. 33 A posvećenih prinosa bilo je šest stotina goveda i tri tisuće ovaca. 34 Ali je svećenika bilo premalo pa nisu mogli oderati svih paljenica. Zato su im pomagala njihova braća leviti dok se posao nije svršio i dok se nisu posvetili drugi svećenici; jer su leviti bili gorljiviji srcem da se posvete nego svećenici. 35 A bilo je i mnogo paljenica s pretilinom od pomirnica i s ljevanicama za paljenice. Tako je ponovno uspostavljena služba u Domu Gospodnjemu. 36 I radovao se Ezekija i sav puk, što je Bog pripravio puk, jer je ovo došlo nenadano.