2. Ljetopisa 7

23. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 7”.

 

1 I kad Salomon dovrši molitvu, spusti se oganj s neba i proždrije paljenicu i žrtve; i slava Gospodnja ispuni Dom. 2 I svećenici ne mogahu ući u Dom Gospodnji jer je slava Gospodnja ispunila Dom Gospodnji. 3 Pa kad svi sinovi Izraelovi vidješe kako se spustio oganj i slava Gospodnja sišla na Dom, prignuše se licem k zemlji do poda te su se klanjali i hvalili Gospoda, »jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka«. 4 Potom kralj i sav puk stadošeprinositi žrtve pred Gospodom. 5 I prinese kralj Salomon za žrtvu dvadeset i dvije tisuće goveda te stotinu i dvadeset tisuća ovaca; tako kralj i sav puk posvetiše Dom Božji. 6 A svećenici su stajali na svojim dužnostima; tako i leviti, s glazbalima za pjesme Gospodu što ih bijaše načinio kralj David da hvale Gospoda »jer milosrđe njegovo traje dovijeka«, dok je David slavio preko njihovih ruku. Svećenici su pak trubili pred njima dok je sav Izrael stajao. 7 Zatim je Salomon posvetio sredinu predvorja koje je pred Domom Gospodnjim, jer je ondje prinio paljenice i pretilinu pomirnica, budući da na mjedeni žrtvenik što ga je načinio Salomon nisu mogle stati paljenice i prinosnice i pretilina. 8 I u ono vrijeme Salomon je sedam dana svetkovao blagdan, i sav Izrael s njime, vrlo velik zbor, od ulaza u Hamat sve do Egipatskog potoka. 9 A osmoga su dana svetkovali svečani zbor, jer su posvetu žrtvenika svetkovali sedam dana i blagdan sedam dana. 10 Potom, dvadeset i trećega dana sedmoga mjeseca, otpusti ljude u šatore njihove, radosne i zadovoljna srca zbog dobra što ga je Gospod iskazao Davidu i Salomonu i Izraelu, puku svojemu. 11 Tako je Salomon dovršio Dom Gospodnji i kraljevski dvor; i sve što je Salomonu došlo na srce da učini u Domu Gospodnjemu i u svojemu domu uspješno je izvršio. 12 Potom se Gospod ukaza Salomonu noću i reče mu: »Uslišao sam tvoju molitvu i izabrao sebi ovo mjesto kao Dom za žrtve. 13 Ako zatvorim nebo te ne bude kiše ili ako zapovjedim skakavcima da proždru zemlju ili ako pustim kugu na puk svoj, 14 i ponizi se moj puk, koji je mojim nazvan imenom, pa se pomoli te potraži lice moje i odvrati se od svojih zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i iscijeliti mu zemlju. 15 Sada će oči moje biti otvorene i uši moje pozorne na molitvu s ovoga mjesta. 16 Jer sada sam izabrao i posvetio ovaj Dom da tu bude ime moje dovijeka; i ovdje će u sve dane biti oči moje i srce moje. 17 A ti, budeš li hodio preda mnom kako je hodio tvoj otac David te vršio sve što ti zapovjedim i držao moje propise i uredbe moje, 18 tada ću učvrstiti prijestolje kraljevstva tvojega, kako sam se zavjetovao Davidu, ocu tvojemu, govoreći: ‘Neće ti nestati čovjeka koji bi vladao u Izraelu.’ 19 No ako se vi okrenete i napustite moje odredbe i moje zapovijedi koje sam pred vas stavio te odete istanete služiti drugim bogovima i njima se klanjati, 20 onda ću ih iščupati iz svoje zemlje koju sam im dao, a ovaj Dom što sam ga posvetio imenu svojemu odbacit ću od lica svojega i učinit ću od njega uzrečicu i podsmijeh među svim pucima. 21 A za ovaj Dom, koji je uzvišen, tko god prođe pokraj njega zgrozit će se i reći: ‘Zašto jeGospod tako učinio ovoj zemlji i ovomu Domu?’ 22 I reći će mu: ‘Zato što su ostavili Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlje egipatske i prihvatili se drugih bogova te im se klanjali i služili im. Zato je svalio na njih sve ovo zlo.’«