2. Ljetopisa 8

24. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 8”.

 

1 I dogodi se, po isteku dvadeset godina kako je Salomon gradio Dom Gospodnji i svoj dvor, 2 da Salomon posagradi one gradove što ih Salomonu dade Huram i ondje nastani sinove Izraelove. 3 Potom Salomon krene na Hamat-Cobu i osvoji je. 4 Zatim sagradi Tadmor u pustinji i sve gradove-skladišta što ih sagradi u Hamatu. 5 Sagradi i Bet-Horon Gornji i Bet-Horon Donji, utvrđene gradove sa zidinama, vratima i prijevornicama, 6 te Baalat i sve gradove-skladišta što ih je imao Salomon i sve gradove za bojna kola i gradove za konjanike i sve što je Salomon poželio graditi u Jeruzalemu i u Libanonu i po svoj zemlji svoje vladavine. 7 Sav puk koji bijaše ostao od Hetita i Amorejaca i Perižana i Hivijaca i Jebusejaca, oni koji nisu bili od Izraela, 8 od njihovih sinova koji poslije njih bijahu ostali u zemlji, koje sinovi Izra­elovi nisu zatrli, njima Salomon nametnu danak sve do današnjega dana. 9 A sinove Izraelove Salomon nije uzimao kao robove za svoj posao nego su oni bili ratnici i zapovjednici njegovih časnika te zapovjednici njegovih bojnih kola i njegovih konjanika. 10 Oni su bili i zapovjednici nadstojnikâ, kojih je kralj Salomon imao dvjesta i pedeset i koji su upravljali pukom. 11 A faraonovu kćer Salomon preseli iz Davidova grada u kuću koju joj bijaše sagradio; jer reče: »Neće moja žena živjeti u domu Davida, kralja Izraelova, jer su sveta mjesta na koja je došao Kovčeg Gospodnji.« 12 Tada Salomon poče prinositi paljenice Gospodu na žrtveniku Gospodnjemu što ga bijaše sagradio pred trijemom, 13 i to koliko je trebalo prinositi iz dana u dan po zapovijedi Mojsijevoj, u subote i na mlađake i na blagdane, tri puta u godini — na Blagdan neukvasanih kruhova i na Blagdan tjedana i na Blagdan sjenica. 14 I postavio je, po uredbi svojega oca Davida, svećeničke redove po njihovoj službi i levite po njihovim dužnostima da slave Boga i služe pred svećenicima koliko treba iz dana u dan, i vratare po njihovim redovima, na svakim dverima, jer tako je zapovjedio David, čovjek Božji. 15 I nisu odstupili od kraljeve zapo­vijedi za svećenike i levite ni u čemu, ni za riznice. 16 Tako je bio zgotovljen sav Salomonov posao od dana kad je zasnovan Dom Gospodnji pa dok nije bio završen. Tako je DomGospodnji bio dovršen. 17 Tada Salomon ode u Ecjon-Geber i u Elot na morskoj obali u zemlji edomskoj. 18 A Huram mu preko slugu svojih posla brodovlje i sluge vične moru; i odoše oni sa slugama Salomonovim u Ofir te uzeše odande četiri stotine i pedeset talenata zlata i doniješe ih kralju Salomonu.