2. Ljetopisa 9

25. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 9”.

 

1 A kad kraljica od Šebe ču glas o Salomonu, hoteći Salomona iskušati zagonetkama, dođe u Jeruzalem s vrlo velikom pratnjom i s devama koje su nosile mirodije te veliku količinu zlata i dragoga kamenja. Dođe dakle k Salomonu i porazgovara s njim o svemu što joj bijaše na srcu. 2 I Salomon joj odgovori na sva njezina pitanja, i ništa Salomonu nije bilo sakriveno da joj ne bi odgovorio. 3 Pa kad je kraljica od Šebe vidjela mudrost Salomonovu i dvor što ga je sagradio, 4 i jela na njegovu stolu i boravište slugu njegovih, i uslužnost njegovih služnika i njihove odore, i njegove peharnike i njihove odore, i stube kojima je uzlazio u Dom Gospodnji, ne bijaše više daha u njoj. 5 Stoga reče kralju: »Istinita je besjeda što sam je u svojoj zemlji čula o tvojim riječima i o mudrosti tvojoj. 6 Ali nisam vjerovala njihovim riječima dok nisam došla i vidjela na svoje oči. I gle, ni pola mi nije rečeno o veličini tvoje mudrosti; nadvisio si glas koji sam slušala. 7 Blaženi tvoji ljudi i blažene ove tvoje sluge koje vazda stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju! 8 Blagoslovljen bio Gospod, Bog tvoj, kojemu ti tako omilje da te postavio na prijestolje svoje da budeš kralj za Gospoda, Boga svojega! Jer tvoj Bog ljubi Izraela da bi ga održao dovijeka, zato je tebe postavio za kralja nad njima da činiš pravicu i pravdu.« 9 I dade ona kralju stotinu i dvadeset talenata zlata i veliku količinu mirodija i dragoga kamenja. I nikad više nije bilo takvih mirodija kakve je kraljica od Šebe dala kralju Salomonu. 10 Usto, Huramove sluge i Salomonove sluge, koji su donosili zlato iz Ofira, donosili su i algumova drveta i dragoga kamenja. 11 I od toga algumova drveta kralj načini putište u DomGospodnji i u kraljev dvor, te citare i harfe za pjevače; i nikad se prije takvo što nije vidjelo u zemlji Judinoj. 12 A kraljici od Šebe kralj Salomon ispuni sve njezine prohtjeve, što god je zaiskala, povrh onoga što je ona donijela kralju. Potom se ona okrene i ode sa svojim slugama u svoju zemlju. 13 A težina zlata što je svake godine pristizala Salomonu iznosila je šest stotina šezdeset i šest talenata zlata, 14 osim onoga što je dolazilo od trgovaca i putujućih prodavača. I svi kraljevi Arabije i zemaljski upravitelji donosili su Salomonu zlato i srebro. 15I načini kralj Salomon dvije stotine oklopa od kovana zlata; šest stotina šekela kovana zlata otišlo je u svaki oklop. 16 Načini i tri stotine štitova od kovana zlata; tri stotine šekela zlata otišlo je za svaki štit. I pohrani ih kralj u Kuću libanonske šume. 17 Načinio je kralj i veliko prijestolje od bjelokosti i obložio ga čistim zlatom. 18 A prijestolje je imalo šest stuba i zlatno podnožje, koji bijahu pričvršćeni za prijestolje, te ručice s obiju strana mjesta za sjedenje, a pokraj ručica stajahu dva lava. 19 I dvanaest je lavova stajalo ondje, s obiju strana onih šest stuba. Takvo što nije bilo načinjeno ni u jednom kraljevstvu. 20 A sve posude za piće kralja Salomona bile su zlatne, i sve posude Kuće libanonske šume bile su od čistoga zlata. Ništa nije bilo od srebra, ono se smatralo bezvrijednim u Salomonovo vrijeme. 21 Naime, kraljevi su brodovi išli u Taršiš sa slugama Huramovim; jednom u tri godine dolazili su taršiški brodovi donoseći zlato i srebro, bjelokost, te majmune i paunove. 22 Tako je kralj Salomon bogatstvom i mudrošću nadvisio sve kraljeve zemaljske. 23 I svi kraljevi zemaljski tražili su nazočnost Salomonovu, kako bi čuli njegovu mudrost koju mu je Bog stavio u srce. 24 A svaki od njih donosio bi svoj dar: srebrno posuđe i zlatno posuđe, te haljine, oružje i mirodije, konje i mazge, toliko svake godine. 25 I imao je Salomon četiri tisuće konjskih jasala i bojnih kola i dvanaest tisuća konjanika, koje je rasporedio po gradovima bojnih kola i kod kralja u Jeruzalemu. 26 I vladao je nad svim kraljevima od Rijeke pa do zemlje filistejske i do egipatske međe. 27 I učini kralj da u Jeruzalemu bude srebra kao kamenja, i učini da cedrova bude kao smokvika što u nizini rastu u množini. 28 Dovodili su Salomonu i konje iz Egipta i iz svih zemalja. 29 A ostala djela Salomonova, prva i posljednja, zar ona nisu zapisana u besjedama proroka Natana i u proroštvu Ahije Šilonca i u viđenjima vidioca Jeda o Jeroboamu, sinu Nebatovu. 30 I kraljevao je Salomon u Jeruzalemu nad svim Izraelom četrdeset godina. 31 Onda Salomon počinu kod svojih otaca i sahraniše ga u gradu Davida, oca njegova. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Roboam.