2. Samuelova 10

18. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 10”.

1 I dogodi se poslije toga da umrije kralj sinova Amonovih, a njegov sin Hanun zakralji se namjesto njega. 2 Tada reče David: »Iskazat ću milosrđe Hanunu, sinu Nahaševu, kao što je njegov otac meni iskazao milosrđe.« Stoga David posla da ga utješi preko slugu svojih zbog njegova oca. I dođoše sluge Davidove u zemlju sinova Amonovih. 3 No knezovi sinova Amonovih rekoše Hanunu, gospodaru svojemu: »Zar misliš da je David iz poštovanja prema ocu tvojemu poslao da te utješe? Nije li David poslao sluge svoje k tebi zato da istraže grad i izvide ga pa da ga razori?« 4 Tada Hanun uhvati sluge Davidove pa im obrija pola brade i odsiječe im haljine popola, sve do stražnjice njihove, i posla ih natrag. 5 A kad to javiše Davidu, on posla pred njih, jer tî ljudi bijahu teško osramoćeni. I reče kralj: »Ostanite u Jerihonu dok vam brade ne narastu, pa se onda vratite.« 6 Tada sinovi Amonovi uvidješe da su se omrazili Davidu. Zato sinovi Amonovi poslaše i unajmiše Sirijce iz Bet-Rehoba i Sirijce iz Cobe — dvadeset tisuća pješaka, zatim kralja Maake — tisuću ljudi, te iz Iš-Toba — dvanaest tisuća ljudi. 7 I kad je David to čuo, poslao je Joaba i svu vojsku junakâ. 8 Tada sinovi Amonovi izađoše i svrstaše se u bojni red na ulazu u dveri, a Sirijci iz Cobe i Rehoba i Iš-Toba i Maake stajahu zasebice na polju. 9 A kad Joab vidje da su bojni redovi poredani prema njemu sprijeda i straga, probra sve birane ljude u Izraelu i svrsta ih u red prema Sirijcima.10 Preostali puk preda pak u ruke Abišaja, brata svojega, da ih svrsta u red prema sinovima Amonovim. 11 I reče: »Ako Sirijci budu jači od mene, onda ti meni dođi u pomoć; ako pak sinovi Amonovi budu jači od tebe, onda ću ja ići pomoći tebi. 12 Budi hrabar i držimo se junački poradi puka svojega i poradi gradova Boga svojega. A Gospod neka učini što je dobro u njegovim očima.« 13 Tada se Joab i puk koji bijaše s njim primače da započne boj sa Sirijcima, ali oni pobjegoše pred njim. 14 Kad sinovi Amonovi vidješe da Sirijci bježe, pobjegoše i oni ispred Abišaja i uđoše u grad. A Joab se vrati od sinova Amonovih i dođe u Jeruzalem. 15 No kad Sirijci vidješe da su potučeni pred Izraelom, sabraše se zajedno. 16 Tada Hadadezer posla, te dovede Sirijce što su s one strane Rijeke. I dođoše oni u Helam. A pred njima stajaše Šobak, zapovjednik Hadadezerove vojske. 17 I kad je to bilo dojavljeno Davidu, on skupi sav Izrael te prijeđe Jordan i dođe u Helam. A Sirijci se svrstaše u red pred Davidom i zavojštiše protiv njega. 18 Ali Sirijci pobjegoše pred ­Izraelom i David Sirijcima pobi ljude sa sedam stotina kola te četrdeset tisuća konjanika. Ubi i Šobaka, zapovjednika vojske njihove, te je ondje umro. 19 A kad svi kraljevi, sluge Hadadezerove, vidješe da su potučeni pred Izraelom, sklopiše mir s Izraelom i počeše im služiti. I Sirijci se bojahu opet pomagati sinovima Amonovim.