2. Samuelova 2

10. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 2”.

1 I dogodi se poslije toga da David upita Gospoda govoreći: »Trebam li uzaći u koji od gradova Judinih?« A Gospodmu reče: »Uzađi.« David pak reče: »Kamo da uzađem?« A Gospod reče: »U Hebron.« 2 Tako David uzađe onamo, as njim i njegove dvije žene — Ahinoama Jizreelka i Abigaila, žena Nabala Karmelca. 3 David povede i svoje ljude koji bijahu s njim, svakoga s njegovim domom, te se nastaniše u gradovima Hebrona. 4 Tada dođoše ljudi iz Jude i pomazaše ondje Davida za kralja nad domom Judinim. I javiše Davidu govoreći: »Ljudi iz Jabeš-Gileada su tî koji sahraniše Šaula.« 5 Nato David posla glasnike k ljudima iz Jabeš-Gileada i reče im: »Blagoslovljeni vi bili od Gospoda što ste iskazali to milosrđe svojemu gospodaru Šaulu i sahranili ga. 6 Zato nek sad Gospod vama iskaže milosrđe i vjernost. A i ja ću vam uzvratiti dobrim što ste to učinili. 7 Zato sad ukrijepite ruke svoje i budite hrabri, jer je Šaul, vaš gospodar, poginuo, a mene je pak dom Judin pomazao za kralja nad sobom.« 8 Ali Abner, sin Nerov, zapovjednik vojske Šaulove, bijaše uzeo Išbošeta, sina Šaulova, i doveo ga prijeko u Mahanaim 9 pa ga postavio za kralja nad Gileadom i nad Ašurijcima i nad Jizreelom i nad Efraimom i nad Benjaminom i nad svim Izraelom. 10 Išbošet, sin Šaulov, bijaše u dobi od četrdeset godina kad se zakraljio nad Izraelom, a kraljevao je dvije godine. Samo je dom Judin pristao uz Davida. 11 A vrijeme što ga je David proveo u Hebronu kao kralj nad domom Judinim iznosilo je sedam godina i šest mjeseci. 12 Potom Abner, sin Nerov, izađe sa slugama Šaulova sina Išbošeta iz Mahanaima u Gibeon. 13 A Joab, sin Cerujin, i sluge Davidove izađoše i sretoše se s njima kod Gibeonskog jezera. I tu zasjedoše; jedni s jedne strane jezera, a drugi s druge strane jezera. 14 Tada Abner reče Joabu: »Nek sad momci ustanu pa neka se nadmeću pred nama.« Nato Joab reče: »Neka ustanu.« 15 Oni dakle ustadoše te izađoše na broj: dvanaest od Benjamina i Išbošeta, sina Šaulova, a dvanaest od slugu Davidovih. 16 I svaki dohvati svog sudruga za glavu i zabode svoj mač u bok sudruga svojega, te zajedno popadaše. Zato se ono mjesto prozva Helkat Ha-Curim; to je kod Gibeona. 17 I onoga dana zbude se vrlo žestoka bitka; i Abner i ljudi iz Izraela bijahu potučeni pred slugama Davidovim. 18 A bijahu ondje tri Cerujina sina: Joab i Abišaj i Asahel. Asahel pak bijaše hitrih nogu kao kakva gazela u polju. 19 I krene Asahel u potjeru za Abnerom; i nije, idući, skretao ni desno ni lijevo dok je slijedio Abnera. 20 Tada se Abner osvrnu iza sebe i reče: »Jesi li to ti, Asahele?« A on reče: »Ja sam.« 21 Abner mu pak reče: »Okreni se na svoju desnu ili na svoju lijevu stranu pa dohvati jednog od tih momaka i uzmi si njegovo oružje.« Ali Asahel se ne htjede ukloniti od njega. 22 Stoga Abner opet reče Asahelu: »Ukloni se od mene! Zašto da te sastavim sa zemljom? Kako bih onda podigao lice svoje k tvojemu bratu Joabu?« 23 Ali on se ne htjede ukloniti. Zato ga Abner udari stražnjim krajem koplja u trbuh te mu je koplje izašlo kroz leđa. I pade ondje i na mjestu umrije. I dogodi se da se zaustavljao svatko tko je došao na ono mjesto gdje je Asahel pao i poginuo. 24 I Joab i Abišaj krenuše u potjeru za Abnerom. A kad je sunce zašlo, dođoše oni do brda Ame, što je nadomak Gie, na putu prema Gibeonskoj pustinji. 25 A sinovi se Benjaminovi skupiše za Abnerom i svrstaše se u jednu četu te stadoše navrh jednog brda. 26 Tada Abner zovnu Joaba i reče: »Zar će mač dovijeka proždirati? Ne znaš li da će to naposljetku biti gorko? Kad ćeš napokon reći puku da se odvrati od potjere za braćom svojom? 27 Nato reče Joab: »Tako živ bio Bog, da ti nisi progovorio, tek bi se ujutro svatko od puka okanio potjere za braćom svojom.« 28 Onda Joab zatrubi u rog i sav puk stade; stoga više nisu progonili Izraela i nisu više ratovali. 29 A Abner i njegovi ljudi išli su kroz ravan svu onu noć; i prijeđoše preko Jordana te prođoše sav Bitron pa dođoše u Mahanaim. 30 Joab se pak vratio iz potjere za Abnerom. Pa kad je skupio sav puk, opaziše da između Davidovih slugu nema devetnaestorice ljudi i Asahela. 31 A sluge Davidove potukoše Benjamina i Abnerove ljude te pogibe tri stotine i šezdeset ljudi. 32 I poniješe Asahela te ga sahraniše u grobu oca njegova koji bijaše u Betlehemu. I išli su Joab i njegovi ljudi svu onu noć te u osvit dođoše u Hebron.