2. Samuelova 22

30. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 22”.

1 Tada David izgovori Gospodu riječi ove pjesme u dan kad ga Gospod izbavi iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Šaulove. 2 I reče: »Gospode, hridino moja i utvrdo moja i izbavitelju moj! 3 Bože, stijeno moja u koju se utječem! Štite moj i rože spasenja mojega! Tvrđavo moja i utočište moje! Spasitelju moj, ti me od nasilja spasavaš. 4 Zazvat ću Gospoda, hvale dostojna, i bit ću spašen od neprijatelja svojih. 5 Jer me obujmiše valovi smrti, bujice me bezbožnosti uplašiše. 6 Konopci Šeola okružili me, smrtonosne mi se zamke ispriječile. 7 U nevolji svojoj zazvah Gospoda i Bogu svojemu zavapih. I iz svojega hrama glas mi začu, i vapaj moj do ušiju mu doprije. 8 Tad se potrese zemlja i uzdrma, uzdrhtaše temelji neba i potresoše se, jer on gnjevom planu. 9 Iz nosnica mu dim se diže, a iz usta mu oganj proždiraše; ugljevlje se od njeg’ pali. 10 I on nagnu nebesa te siđe, a tmina mu pod nogama. 11 I uspe se na keruba i poletje, i pokaza se na krilima vjetra. 12 I postavi oko sebe mrak kao zaklon, tamne vode i oblake tmaste. 13 Od sjaja pred njim planu ugljevlje ognjeno. 14 Zagrmje Gospod s nebesa i Svevišnji glas svoj pusti. 15 I odape strijele i rasprši ih, munje, i pomete ih. 16 Tada se korita mora pokazaše, temelji svijeta otkriše, od prijekora Gospodnjega, od izdaha daha nosnica njegovih. 17 On se pruži s visine i prihvati me, izvuče me iz mnogih voda. 18 Izbavi me od mog moćnog neprijatelja i od onih koji me mrze, jer bijahu jači od mene. 19 Navališe na me u dan nesreće moje, ali mi Gospod bî oslonac. 20 I izvede me na prostrano mjesto, izbavi me jer mu omiljeh. 21 Nagradi me Gospod po pravednosti mojoj, po čistoći ruku mojih uzvrati mi, 22 jer čuvah putove Gospodnje, i od Boga se svoga ne odmetnuh. 23 Ta sudovi njegovi svi su preda mnom, a odredbe njegove, od njih ne odstupih. 24 I bijah neporočan pred njim, i čuvah se od bezakonja svojega.25 Zato mi Gospod po pravednosti mojoj uzvrati, po čistoći mojoj pred njegovim očima. 26 S milosrdnim ti si milosrdan, s čovjekom neporočnim ti si neporočan; 27 s čistim si čist, a s izopačenim dovitljiv. 28 Jer ti ćeš spasiti puk potlačeni; a tvoje su oči nad uznositima — njih ćeš poniziti. 29 Jer ti si svjetiljka moja, Gospode, i ti, Gospode, tminu moju obasjavaš. 30 Jer s tobom jurišam na četu protivničku, s Bogom svojim preskačem zidine. 31 Bog — put je njegov savršen, riječ je Gospodnja prokušana. On je štit svima koji se k njemu utječu. 32 Jer tko je Bog osim Gospoda, tko li stijena osim Boga našega? 33 Bog je moj bedem snažni, ta on put moj učini savršenim. 34 Dade mi noge kao u košute i postavi me na visine moje. 35 Ruke mi za boj uvježba, i mišice moje da luk mjedeni napinju.36 Daješ mi i štit spasenja svojega, i blagost me tvoja uzvisuje. 37 Poda mnom širiš koračaj moj te se gležnji moji ne spotiču. 38 Progonim neprijatelje svoje i zatirem ih, i ne vraćam se dok ih ne uništim. 39 I uništavam ih i obaram ih te se dići neće, i padaju pod noge moje. 40 Jer ti me opasa snagom za boj, podloži poda me one koji se na me dižu. 41 I neprijatelja mojih šiju mi predade te posjekoh one koji su me mrzili. 42 Obaziru se, al’ nikoga da spasi, Gospoda zazvaše, al’ ih ne usliša. 43 Tad ih smrvih kao prašinu zemaljsku, smrskah ih i zgazih ih kao blato na cesti. 44 Ti me i izbavi od razmirica puka mojega, sačuva me kao poglavara narodima; puk koji ne poznavah, služit će meni. 45 Sinovi tuđinski pokorit će se meni; kad budu čuli o meni, slušat će me. 46 Sinovi tuđinski klonuše te dršćuć’ izlaze iz utvrda svojih. 47 Živio Gospod! I blagoslovljena stijena moja! I nek je uzvišen Bog, stijena mog spasenja! 48 Bog koji me osveti i puke mi podvrgnu, 49 i koji me izbavi od neprijatelja mojih i izdiže me nad one koji ustaju na me; od čovjeka nasilna ti me izbavljaš. 50 Zbog toga ću te hvaliti, Gospode, među poganima, i hvale pjevati imenu tvojemu. 51 On je toranj spasenja kralju svojemu i on iskaza milosrđe pomazaniku svojemu, Davidu, i potomstvu njegovu dovijeka.«