2. Samuelova 4

12. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 4”.

1 A kad je Šaulov sin čuo da je poginuo Abner u Hebronu, klonuše mu ruke i sav se Izrael smete. 2 A Šaulov je sin imao dvojicu ljudi koji bijahu zapovjednici četa: jednomu bijaše ime Baana, a drugomu bijaše ime Rekab. Bijahuoni sinovi Rimona Beeroćanina, od sinova Benjaminovih (jer i Beerot se ubrajao k Benjaminu, 3 budući da Beeroćani pobjegoše u Gitaim te ostadoše ondje kao pridošlice sve do današnjega dana). 4 A Jonatan, sin Šaulov, imao je sina hroma na obje noge. Bilo mu je pet godina kad je iz Jizreela došla vijest o Šaulu i Jonatanu. Tada ga njegova dadilja uze i pobježe. I dogodi se, kako je ona žurila da pobjegne, da on pade i ostade hrom. A njemu bijaše ime Mefibošet. 5 I pođoše sinovi Rimona Beeroćanina, Rekab i Baana, te dođoše za dnevne žege u kuću Išbošetovu; a on bijaše o podne prilegao na postelji. 6 I dođoše oni usred kuće, kao da će uzeti pšenice, i probodoše ga u trbuh. Potom Rekab i Baana, brat njegov, pobjegoše. 7 Jer kad su ušli u kuću, on bijaše ležao na svojoj postelji u svojoj spavaonici; i oni ga udariše i ubiše ga, pa mu odsjekoše glavu. Potom uzeše glavu njegovu te su svu noć išli kroz ravan. 8 I doniješe glavu Išbošetovu Davidu u Hebron te rekoše kralju: »Evo glave Išbošeta, sina Šaulova, tvojega neprijatelja koji je tražio dušu tvoju. I dao je Gospod danas osvetu mojemu gospodaru kralju nad Šaulom i nad potomstvom njegovim.« 9 Nato David odgovori Rekabu i Baani, bratu njegovu, sinovima Rimona Beeroćanina, i reče im: »Tako živ bio Gospod, koji iskupi dušu moju iz svake nevolje, 10 kad mi je onaj dojavio govoreći: ‘Eno, pogibe Šaul’, misleći da donosi dobru vijest, ja sam ga uhvatio i pogubio ga u Ciklagu. Taj je mislio da ću mu dati nagradu za njegovu vijest. 11 Što ću tek učiniti opakim ljudima koji ubiju pravedna čovjeka u njegovoj kući na postelji njegovoj? Neću li stoga krv njegovu tražiti sada iz vaše ruke i istrijebiti vas sa zemlje?« 12 I David zapovjedi svojim momcima te ih pogubiše; i odsjekoše ruke njihove i noge njihove, i objesišeih kod jezera u Hebronu. A glavu Išbošetovu uzeše i pokopaše u Abnerovu grobu u Hebronu.