2. Samuelova 6

14. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 6”.

1 I opet David skupi sve izabranike u Izraelu, njih trideset tisuća. 2 I ustade David i sav puk koji bijaše s njim te ode u Baale-Judu da odande donese Kovčeg Božji kojemu ime bijaše dano po imenu Gospoda Nad Vojskama koji stoluje nad kerubima. 3 I metnuše Kovčeg Božji na nova kola da bi ga odnijeli iz kuće Abinadabove, koja bijaše na brdu; a Uza i Ahjo, sinovi Abinadabovi, vodili su ta nova kola. 4 Tako su ih izveli iz kuće Abinadabove, koja bijaše na brdu, zajedno s Kovčegom Božjim; a Ahjo je išao pred Kovčegom. 5 Tada David i sav dom Izraelov stane svirati pred Gospodom na svakojakim glazbalima od jelova drveta, te na harfama i citarama i bubnjevima i zvečkama i cimbalima. 6 A kad dođoše do Nakonova gumna, Uza posegnu rukom za Kovčegom Božjim da ga pridrži, jer ga volovi zatresoše. 7 Ali Gospod gnjevom planu na Uzu i Bog ga ondje udari za taj prijestup te onumrije ondje uz Kovčeg Božji. 8 A David se rastuži što se Go­spod tako oborio na Uzu. Zato se ono mjesto zove Peres-Uza sve do dana današnjega. 9 I toga se dana David uplaši Gospoda pa reče: »Kako bi Kovčeg Gospodnjimogao doći k meni?« 10 Zato David ne htjede Kovčeg Gospodnji premjestiti k sebi, u Davidov grad, nego ga David otpremi u kuću Obed-Edoma Gitijca. 11 I ostade Kovčeg Gospodnji u kući Obed-Edoma Gitijca tri mjeseca, i Gospod blagoslovi Obed-Edoma i sav njegov dom. 12 I kralju Davidu bî dojavljeno govoreći: »Gospod je blagoslovio dom Obed-Edomov i sve što je njegovo zbog Kovčega Božjega.« Tada David ode te s radošću ponese Kovčeg Božji iz kuće Obed-Edomove u Davidov grad. 13 I dogodi se, kad oni što su nosili Kovčeg Gospodnji pokročiše šest koraka, da on žrtvova govedo i tovljenče. 14 I David je iz sve snage plesao pred Gospodom, a bijaše David ogrnut lanenim oplećkom. 15 Tako su David i sav dom Izraelov nosili Kovčeg Gospodnji uz poklike i uza zvuk trube. 16 I dogodi se, kad je Kovčeg Gospodnji ulazio u Davidov grad, da je Šaulova kći Mikala pogledala kroz prozor i vidjela kralja Davida kako skakuće i pleše pred Gospodom; i ona ga prezre u srcu svojemu. 17 Tada unesoše Kovčeg Gospodnji i postaviše ga na njegovo mjesto, usred šatora što ga David bijaše razapeo za nj. Onda David prinese paljenice i pomirnice pred Gospodom. 18 I čim je David završio s prinošenjem paljenica i pomirnica, blagoslovi puk u ime Gospoda Nad Vojskama. 19 Potom razdijeli svemu puku, svemu mnoštvu Izraelovu, ljudima i ženama, svakomu po jedan hljeb kruha i po jedan komad mesa te jedan kolač od grožđica. I sav puk ode, svaki svojoj kući. 20 No kad se David vratio da bi blagoslovio svoj dom, izađe Mikala, kći Šaulova, u susret Davidu te reče: »Kako se danas proslavio kralj Izraelov koji se danas otkrio pred očima sluškinja slugu svojih kao što se bestidno otkriva neki od prostaka!« 21 Nato David reče Mikali: »To činim pred Gospodom, koji me izabrao mjesto tvog oca i mjesto svega doma njegova da me postavi za vladara nad pukom Gospodnjim, nad Izraelom. Zato ću slaviti pred Gospodom. 22 I pokazat ću se još manjim od toga, i bit ću neznatan u vlastitim očima. Ali pred sluškinjama o kojima govoriš, pred njima ću biti u časti.« 23 I Mikala, kći Šaulova, ne imade poroda do dana svoje smrti.