2. Samuelova 9

17. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 9”.

1 Tada reče David: »Je li još tko preostao od doma Šaulova da mu iskažem milosrđe zbog Jonatana?« 2 I bijaše u domu Šaulovu sluga, a ime mu Ciba. Pa kad ga dozvaše k Davidu, reče mu kralj: »Jesi li ti Ciba?« A on reče: »Tvoj sam sluga.« 3 Tada kralj reče: »Zar nema više nikoga od Šaulova doma da mu iskažem milosrđe Božje?« Nato Ciba reče kralju: »Ima još Jonatanov sin koji je hrom na obje noge.« 4 A kralj mu reče: »Gdje je on?« Ciba pak reče kralju: »Eno ga u kući Makira, sina Amielova, u Lo-Debaru.« 5 Tada kralj David posla i dovede ga iz kuće Makira, sina Amielova, iz Lo-Debara. 6 A kad Mefibošet, sin Jonatana, sina Šaulova, dođe k Davidu, pade na lice svoje i pokloni se. Tada David reče: »Mefibošete!« A on reče: »Evo sluge tvojega.« 7 David pak njemu reče: »Ne boj se, jer ja ti doista želim iskazati milosrđe zbog Jonatana, oca tvojega; i vratit ću ti svu zemlju tvojega oca Šaula, a ti ćeš svagda jesti kruh za mojim stolom.« 8 Nato se on pokloni i reče: »Što je sluga tvoj da se osvrćeš na mrtvog psa kao što sam ja?« 9 Potom kralj dozva Cibu, Šaulova momka, i reče mu: »Sve što je pripadalo Šaulu i svemu domu njegovu dao sam sinu gospodara tvojega. 10 A ti i tvoji sinovi i tvoje sluge obrađivat ćete mu zemlju i donositi urod, da bi sin gospodara tvojega imao kruha za jelo. A Mefibošet, sin gospodara tvojega, svagda će jesti kruha za mojim stolom.« A Ciba je imao petnaest sinova i dvadeset slugu. 11 Nato Ciba reče kralju: »Sve kako je moj gospodar kralj zapovjedio sluzi svojemu, tako će učiniti sluga tvoj.« »A Mefibošet će,« nadoda kralj, »jesti za mojim stolom kao jedan od kraljevih sinova.« 12 Mefibošet je pak imao maloga sina, a ime mu Mika. I svi koji su živjeli u Cibinu domu bijahu sluge Mefibošetove. 13 A Mefibošet je boravio u Jeruzalemu jer je on svagda jeo za kraljevim stolom. A bijaše on hrom na obje svoje noge.