Zaručnik

19. 01. 2023.

“Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina.” (Izaija 60,1)

Ova je poruka upućena svima koji su izišli pred Zaručnika. Krist dolazi u sili i velikoj slavi, u svojoj slavi i u slavi svojega Oca, u pratnji svih svetih anđela. I dok cijeli svijet bude obavijen tamom, svjetlo će dopirati iz svakog stana svetih. Oni će prvi ugledati sjaj Njegovog drugog dolaska. Jasno svjetlo širit će se od Njegovog sjaja, i Kristu, Otkupitelju, divit će se svi koji su Mu služili.

Dok bezakonici budu bježali od Njegove prisutnosti, ovi sljedbenici klicat će od radosti. Patrijarh Job je, gledajući unaprijed u vrijeme Kristova drugog dolaska, uzviknuo: “Njega ja ću kao svojega gledati, i očima mojim neće biti stranac.” (Job 19,27) Svojim vjernim sljedbenicima Krist je bio svakodnevni drug i bliski prijatelj. Oni su živjeli u uskoj vezi, u stalnom zajedništvu s Bogom. Na njima se doista pokazala Gospodnja slava. Na njima se odražavalo svjetlo spoznaje Božje slave u licu Isusa Krista.

A sada se raduju nepomućenim zrakama sjaja i slave Vladara u Njegovom veličanstvu. Oni su spremni za nebesko zajedništvo jer Nebo već živi u njihovim srcima.

Uzdignutih čela, obasjani svijetlim zrakama Sunca Pravednosti, radosni što se približava njihovo izbavljenje, oni izlaze u susret Zaručniku govoreći: “Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio.” (Izaija 25,9)

“Uto čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova: ‘Alleluja! Jer se domognu kraljevstva Gospodin, naš Bog, Svemogući. Veselimo se, kličimo od veselja i zahvalimo Bogu, jer dođe Janjetova svadba! Njegova se zaručnica opremila.’” (Otkrivenje 19,6-9) (Isusove usporedbe, str. 289,290)

Za razmišljanje: Prije nego što se Isus vrati proslavljen, Njegova će se slava odražavati u onima koji žive u bliskoj, stalnoj zajednici s Njim. Odražavam li ja svijetu Kristovu slavu?

 

Preporučujemo: